Головна

Морфоструктурна диференціація природних комплексів

  1. Визначення розмірів природних втрат.
  2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
  3. Вилучення знарядь незаконного добування (заготівлі) природних ресурсів
  4. Диференціація доходів населення. Проблема нерівності і соціальний захист населення.
  5. Диференціація загальнонародної мови
  6. Диференціація кримінальної відповідальності, кримінально-правова кваліфікація, індивідуалізації покарання
  7. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення в галузях промисловості

Відмінності форм рельєфу і складу гірських порід на різних територіях зумовлюють виділення природних комплексів азонального походження. Для азонального ряду природних комплексів характерна така субординація: фізико-географічний сектор - фізико-географічна країна - фізико-географічна провінція - фізико-географічна область.

Під фізико-географічним сектором розуміють крупну частину материка, яка займає специфічне місце в системі континентально-океанічної циркуляції повітряних мас і відрізняється показниками континентальності, зволоження, сезонної ритміки природних процесів, і характерним набором ("спектром") природних зон. Широтно-зональний спектр - найбільш суттєвий критерій обособлення кожного сектора. Наприклад: в Євразії виділяють приатлантичний західно-Європейський сектор, перехідний помірно-континентальний Східно-Європейський сектор, мусонний Далекосхідний (Східно-Азіатський), сектор Центральноазіатський сектор тощо. Межі більшості секторів проходять по меридіонально витягнутих хребтах.

Існують такі критерії виділення, а відповідно й характеристики природної країни як великої азональної геосистеми:

- єдність тектонічної будови (плити (щити) платформ або ділянки рухливих (геосинклінальних) поясів) і переважна тенденція сучасних (неотектонічних) рухів; загальні риси макрорельєфу (обширні низини, височини (плоскогір'я), гірські споруди); особливості атмосферної циркуляції і макроклімату, пов'язані з гіпсометричним положенням і ступенем впливу Океану (співвідношення континентальних і морських повітряних мас, ступінь континентальності і зволоження); характер широтної зональності (кількість природних зон, особливості їх розташування і специфічні риси структури); наявність або відсутність висотної поясності;

Таким чином, хорологічні закономірності зональності та азональності взаємно доповнюють одна одну у фіксації та поясненні особливостей розміщення земних об'єктів та просторового розподілу географічних процесів та явищ .

 Висотна поясність | Прояви полярної асиметрії в атмосфері

Кругообіги океанічних течій | Світовий кругообіг води | Біологічні кругообіги | Закономірність ритмічності у географічній оболонці | Причини зональності | Поясно-зональні структури на суходолі і океані | Чинники фізико-географічної диференціації азонального характеру | Циркумокеанічні структури | Секторність природи материків | Циркумконтинентальні структури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати