Головна

II Методика проведення роботи

  1. A) За часом проведення
  2. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. I. Організація проведення Конкурсу
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи
  6. II Методика виконання роботи
  7. II Методика виконання роботи.

1. Штангенциркулем виміряти діаметри кульки і внутрішнього діаметра скляного циліндра.

2. Визначити за формулами 4 і 5 радіуси кульки і циліндра.

3. Провести вимірювання швидкості руху кульки секундоміром на ділянках: 0,3 м, 0,6 м, 0,9 м, на кожній дільниці по 3 рази. Всього 9 вимірювань. Шарик піднімається до поверхні за допомогою магніту.

4. Розрахувати середню швидкість руху кульки по формулах 5 і 6.

5. За формулою 8 розрахувати коефіцієнт в'язкості досліджуваної рідини.

6. Експериментальні та розрахункові дані занести в таблицю.

7. По таблиці 2 визначити рід рідини.

8. Провести кількісну оцінку отриманих результатів.

9. Зробити висновки за результатами роботи.

III Таблиця 1 Експериментальні та розрахункові дані:

l1, м l2, м l3, м t1, з t2, з t3, з  D, м  d, м  ?, м / с  ?кг ? м / с ?ткг ? м / с
- - -                1,39
- - -      
- - -      

IV Таблиця 2 - В'язкість рідин при 18оС.

 речовина  ?, 10-2кг / м-сек  речовина  ?, 10-2кг / м-сек
 Анілін ... Ацетон ... Бензол ... ... Бром...Вода...Глицерин...Касторовое масло ... Ксилол ... Масло машінноелёгкое ... Масло машінноетяжёлое ... Толуол ... Сірковуглець ...  0,460,03370,06730,1020,105139,3 120,0 0,06 11,30,06130.0382  Масло ціліндровоеочіщенное (40оС) ... Масло ціліндровоетёмное ... пентан ... Ртуть ... Спирт етиловий ... Оцтова кислота ... Хлороформ ... Ефір етиловий ...  0,109 24,00,02440,1590,1220,1270,0579 0,0238

V Оцінка похибки отриманих результатів:

Абсолютна похибка: ?? = | ?експер - ? теор|

Відносна погрішність: %

VI Висновки

Контрольні питання.

1 Суть методу Стокса.

2. Чому, починаючи з деякого моменту часу, кулька рухається рівномірно?

2. Пояснити механізм внутрішнього тертя. В яких одиницях вимірюється коефіцієнт динамічної і кінематичної в'язкості? Який коефіцієнт в'язкості вимірюється в даній роботі?

3. Які сили діють на кульку, що падає в рідині?

4. Як змінюється швидкість руху кульки зі збільшенням його діаметра?

5. Поясніть залежність коефіцієнта в'язкості від температури для рідин і газів.

Література.

1. Керівництво до лабораторних занять з фізики / Под ред.

Л. Л. Гольдіна. - М., 1973.

2. Трофимова Т. І. Курс фізики / Т. І. Трофимова / Навчальний посібник для вузів. - 3-е изд. , М .: Вища. шк., 2000. - 478 с.

4. Яворський Б. М., Детлаф А. А. Довідник з фізики / Б. М. Яворський, А. А. Детлаф, М .: Наука, 1979. - 942 с.

Лабораторна робота № 4

"Визначення відносини теплоемкостей З р / СV повітря

методом Клемана-Дезорма. "

Мета роботи: Визначення відносини теплоемкостей Ср / СV для повітря.

Прилади й устаткування:стекляннийбаллон; насос; манометр.

 Схема установки | Схема установки.

Вступ | Вимоги до оформлення лабораторних робіт. | схема установки | II Методика виконання роботи | схема установки | II Методика проведення роботи | IV Оцінка похибок отриманих результатів. | схема установки | III Обробка результатів спостереження | схема установки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати