На головну

Як організувати і провести збір лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді?

  1. II. Створення студентського самоврядування
  2. Oslash; Особливості змісту гендерної технології фізичного виховання дітей М. Єфименко
  3. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування
  4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  5. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  6. Види автономії місцевого самоврядування

Гуртки дітей-лідерів є серйозною навчальною базою для тих підлітків, котрі мають бажання навчитися організаторській та управлінській майстерності, розширювати знання, розвивати свої вміння і навички. Під час заняття гуртка вихованці мають можливість, відповідно до програм, брати участь у рольових та ділових іграх, розігруванні ситуацій та їх аналізі, обговоренні оптимальних шляхів виходу з багатьох ситуацій, які можуть трапитися у роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді.

Але для більш ефективного засвоєння навчального матеріалу дітям потрібна практична робота, можливість спробувати і перевірити себе, свої здібності у реальній організації життя, діяльності колективу.

Крім щоденної роботи в органах учнівського самоврядування своїх навчальних закладів, така можливість дітям-лідерам може бути надана під час підготовки та проведення обласного, районного або міського збору лідерів. Саме тут кожен з вихованців удосконалює свої знання, вміння і навички, бачить свої слабкі місця, над якими потрібно ще працювати, аби їх позбавитися. Також у процесі вищеназваної діяльності кожна дитина набуває практичного досвіду і, разом з цим, впевненості у собі, у своїх силах.

Збори дітей-лідерів можуть бути різними, залежно від мети проведення.

Розглянемо збір лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді як комплексний захід, покликаний проаналізувати питання, які цікавлять учасників, окреслити плани та програми діяльності, згуртувати колектив дітей-лідерів, презентувати свою роботу і залучити нових партнерів. Тому програмою передбачено навчання активу, проведення як ділових, так і культурно-масових заходів. Структуру збору лідерів можна орієнтовно зобразити так:

1. Сесія органу самоврядування дітей та учнівської молоді:

- пленарні засідання;

- робота в комісіях та робочих групах.

2. Школа лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді:

- тренінгові заняття;

- ділові ігри;

- майстер-класи;

- ділові зустрічі, круглі столи, прес-конференції та ін.

3. Культурно-масові заходи:

- фестивалі та ярмарки ідей, пропозицій, досвіду;

- презентації програм і проектів та їх захист;

- конкурсно-розважальні програми;

- вечори відпочинку та ін.

Якщо орган самоврядування дітей та учнівської молоді має назву «рада» або «парламент», то зібрання його лідерів для обговорення актуальних питань, певних рішень може називатися сесією. Учасники сесії - «депутатами» ради дітей чи «депутатами» парламенту дітей.

Сесію обласної, районної чи міської ради дітей відкривають чи закривають пленарні засідання.

Пленарне засідання відкриття сесії може розглядати такі питання:

- звіт голів комісій, районних та міських органів дитячого самоврядування про роботу за певний період (час між попередньою і поточною сесією) або про виконання рішень попередніх сесій;

- виголошення актуальних питань та проблем в організації роботи органів самоврядування дітей районного чи міського рівнів, та рівня навчальних закладів;

- внесення пропозицій щодо шляхів вирішення питань, зазначених нижче;

- обговорення та затвердження програми діяльності дітей-лідерів.

На пленарному засіданні закриття сесії ради дітей області, району чи міста:

- підводяться підсумки збору лідерів;

- приймаються певні рішення та, при необхідності, затверджуються окремі документи;

- окреслюються завдання роботи на період до наступного збору лідерів, вносяться пропозиції щодо змісту та організації його проведення;

- визначаються найактивніші учасники, організатори, консультанти та помічники.

Кожен збір лідерів та кожна сесія депутатів ради дітей повинні мати свою тематику. Також в цей час відбуваються засідання комісій та робочих груп.

Під час збору лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді організовується навчання його учасників. З цією метою проводиться підготовча робота, а саме:

- визначення форм і методів навчання дітей-лідерів;

- визначення конкретних тем занять, ділових ігор, тренінгових програм;

- залучення фахівців до проведення окремих занять або тренінгів;

- підготовка вихованців гуртків лідерів до проведення окремих занять та попередньо визначених інтерактивних форм роботи;

- підготовка ведучих ділових зустрічей, круглих столів, перс-конференцій, дискусій, диспутів та ін.;

- підготовка відповідних документів, методичних рекомендацій, пам'яток, алгоритмів та ін.;

- вирішення організаційних питань тощо.

 Назвіть гуртки навчання дітей-лідерів, роботу яких доцільно організувати у позашкільних навчальних закладах? | Четвертий збір

Шановний колего! | Назвіть етапи, які потрібно пройти організовуючи роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді за час від створення до реальної, ефективної системної роботи. | Розкрийте технологію організації чи активізації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Загальний збір | Назви та структури органів самоврядування дітей та учнівської молоді | Як розподіляються повноваження та доручення між лідерами учнівського самоврядування? | Як правильно організувати роботу органів учнівського самоврядування у початкових класах? | Як залучити учнів середніх класів до роботи в органах учнівського самоврядування? | Які ділові папери, документи, атрибути використовуються у роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді? | Який зміст поняття «Школа самоврядування дітей та учнівської молоді»? Її функції та завдання? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати