Головна

Назвіть гуртки навчання дітей-лідерів, роботу яких доцільно організувати у позашкільних навчальних закладах?

  1. Oslash; Основні види інтерактивних методів навчання
  2. Oslash; Технології кооперативного навчання
  3. Teaching Grammar Навчання граматики
  4. Teaching reading Навчання читання
  5. Teaching reading Навчання читання
  6. Teaching vocabulary Навчання лексики
  7. Teaching writing Навчання письма

Робота органів самоврядування дітей та учнівської молоді області, району, міста організовується, як правило, на базі позашкільних навчальних закладів. Координаторами такого напряму можуть бути керівники відповідних гуртків або методисти позашкільних навчальних закладів. Дуже добре, коли методист позашкільного закладу, який відповідає за розвиток дитячого самоврядування у районі чи місті, одночасно веде гурток дітей-лідерів.

Відповідно до можливостей позашкільного навчального закладу та наявності необхідних кадрів, створюються гуртки, які організовують та координують роботу певних комісій органу самоврядування дітей району чи міста. Наприклад, гуртки навчання дітей-лідерів Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, які уже розпочали свою роботу, та ті, які планується ввести у новому навчальному році.

«Організаційний комітет обласної ради дітей Київщини»

Зміст навчання (основи знань):

- менеджмент організації;

- діловодство;

- психологія спілкування;

- правознавство тощо.

Практичне застосування знань: організація діяльності обласної ради дітей Київщини.

Профорієнтація:

- менеджер;

- державний службовець;

- адміністратор;

- педагог;

- політолог тощо.

«Лідер-клуб»

Зміст навчання (основи знань):

- менеджмент організації;

- управлінська майстерність;

- психологія управління;

- іміджеологія;

- ділове спілкування тощо.

Практичне застосування знань: згуртування лідерів районних та міських органів самоврядування дітей та учнівської молоді, організація роботи ради лідерів, підготовка та проведення заходів, що організовуються відповідно до програм обласного збору лідерів.

Профорієнтація:

- менеджер;

- державний службовець;

- адміністратор;

- політолог;

- PR-менеджер;

- іміджмейкер;

- секретар-референт;

- педагог;

- психолог,

- соціальний педагог тощо.

«Тренерська майстерність»

Зміст навчання (основи знань): методика проведення тренінгів, ділових зустрічей, ділових ігор тощо.

Практичне застосування знань: навчання голів та членів комісій, відповідальних за проекти, профілактичні заходи.

Профорієнтація:

- педагог;

- методист;

- психолог;

- соціальний педагог тощо;

«Ігробанк»

Зміст навчання (основи знань): методика організації та проведення конкурсних, розважальних, пізнавальних, інтелектуальних, ділових ігор та ігрових програм.

Практичне застосування знань:

- навчання голів та членів комісій;

- участь в організації та проведенні культурно-масових заходів;

- створення інформаційно-методичної бази щодо організації культурно-масових заходів.

Профорієнтація:

- шоу-менеджер;

- педагог-організатор;

- культорганізатор;

- менеджер готельно-туристичного бізнесу;

- ведучий ділових та розважальних програм тощо.

«Прес-центр»

Зміст навчання (основи знань):

- основи журналістики;

- методика організації діяльності шкільних прес-центрів, шкільного радіо;

- моніторингова діяльність.

Практичне застосування знань:

- організація роботи комісії преси та інформації;

- створення газети обласної ради дітей Київщини;

- наповнення веб-сайту;

- участь в організації та проведенні конкурсів юних журналістів;

- висвітлення роботи дитячої ради в засобах масової інформації.

Профорієнтація:

- журналіст;

- тележурналіст;

- радіо журналіст;

- секретар-референт;

- редактор;

- коректор;

- верстальник тощо.

«Зв'язки з громадськістю»

Зміст навчання (основи знань):

- PR-менеджмент;

- іміджеологія;

- ділове спілкування;

- ділова українська мова;

- соціальна реклама;

- психологія спілкування;

- діловодство.

Практичне застосування знань: організація роботи комісій з питань партнерства, міжнародних відносин, прес-клубів, організації виборчих кампаній у рамках діяльності органів учнівського самоврядування.

Профорієнтація:

- PR-менеджер;

- іміджмейкер;

- секретар-референт;

- журналіст;

- політолог;

- маркетолог, тощо.

«Правознавство»

Зміст навчання (основи знань):

- основи правознавства;

- шляхи захисту прав дітей та допомоги в проблемних ситуаціях;

- методика правоосвітньої роботи серед дітей, учнівської молоді, батьків.

Практичне застосування знань:

- навчання голів та членів комісії захисту прав дітей і допомоги в проблемних ситуаціях;

- організація роботи дитячого юридичного консультативного пункту, дитячої громадської приймальні;

- проведення привентивних та правоосвітніх заходів.

Профорієнтація:

- юрист;

- адвокат;

- нотаріус;

- менеджер;

- політолог;

- соціальний педагог тощо.

"Електронні засоби масової інформації"

Зміст навчання (основи знань):

- веб-дизайн;

- адміністрування веб-сайтів;

- графіка, дизайн;

- верстка друкованих видань;

- комп'ютерний набір текстів тощо.

Практичне застосування знань:

- створення та адміністрування веб-сайта, форуму органу самоврядування дітей та учнівської молоді свого навчального закладу, міста, району чи області;

- виготовлення інформаційних листівок, буклетів, дитячих газет;

- робота в мережі Інтернет з електронною поштою;

- підбір необхідної інформації для роботи комісій органу самоврядування дітей;

- розробка фірмового стилю (герб, гімн, логотип, слоган, нагороджувальні документи тощо);

- виготовлення слайдових презентацій.

Профорієнтація:

- програміст;

- адміністратор веб-сайтів;

- веб-дизайнер;

- видавець;

- працівник поліграфічних підприємств тощо.

До участі у роботі органів учнівського самоврядування можуть залучатися також і вихованці різних гуртків позашкільного навчального закладу. Така робота буде успішною тільки за умови бажання адміністрації закладу та керівників відповідних гуртків зробити більш насиченим та яскравим життя дітей, а навчальні програми - спрямовані на соціалізацію своїх вихованців, підвищення їх громадської активності та набуття ними багатьох необхідних практичних умінь і навичок, які їм стануть у пригоді у подальшому житті.

Гуртки Комісії органів дитячого самоврядування Набуття досвіду у сферах діяльності
Дитяча дипломатія. Євро клуби. Психологічні клуби.   Партнерства та міжнародних відносин. Партнерство, міжнародні відносини. Управління.  
Дитяча дипломатія. Дитяча громадська приймальня. Правознавства.   Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях. Правоосвіта та правозахист юриспруденція.
Прес-центр. Дитяча редакція. Дитяча телестудія. Дитяча радіостудія. Преси та інформації. Журналістика. Теле- та радіо журналістика.  
Клуб ділового спілкування Секретар-діловод. Мандатна. Виборча. Організаційний комітет.   Діловодство.  
Тренерська майстерність.   Загальної середньої та позашкільної освіти. Роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Педагогіка. Психологія. Соціальна педагогіка.
Цікава економіка. У світі економіки. Майбутній підприємець. Основи малого бізнесу. Школа менеджерів. Організаційний комітет. Партнерства та міжнародних відносин. Економіка. Підприємництво. Управління.  
Тренерська майстерність. Школа волонтерів. Психологія спілкування (робота з дітьми з особливими потребами). Спорту та здорового способу життя. Охорона здоров'я.
Гуртки позашкільних навчальних закладів екологічного та туристичного напрямів Екології та краєзнавства.   Екологія Краєзнавство Туризм
Гуртки та секції дитячих спортивних шкіл   Спорту та здорового способу життя. Спорт Тренерська діяльність Суддівство
Гуртки естетичного напряму Літературні студії Школа шоу-менеджерів Гуртки звукорежисерів, ведучих Модельні студії Дизайну   Культури та дозвілля. Творчість, мистецтво, шоу-бізнес
Гуртки станції технічної творчості Гуртки комп'ютерної грамотності Гуртки декоративно-прикладного мистецтва Крою та шиття Організаційний комітет. Господарська Волонтери творчих ініціативних груп Робітничі, технічні професії Народні промисли

Кожен із вищевказаних гуртків працює за своєю програмою та відповідно до завдань, які вирішує. Відпрацьовувати окремі практичні навички та вміння реалізувати ідеї, перевірити себе і свої знання вони зможуть у співпраці з відповідними комісіями органів самоврядування дітей та учнівської молоді. Також окремий гурток може виконувати частину або весь обсяг змісту роботи окремої комісії. Наприклад, гурток «Прес-цетр» або «Дитяча редакція».

Програми навчання вихованців гуртків кожен педагог складає самостійно, виходячи зі своїх знань, умінь, навичок, досвіду роботи. Кожна авторська програма проходить процес удосконалення протягом кількох років та затверджується у визначеному порядку.

На сьогодні в Україні є типові та авторські програми навчання дітей-лідерів, юних журналістів, правознавців, дипломатів, менеджерів тощо. Їх використання значно полегшить роботу керівників відповідних гуртків. А навчання у гуртках лідерського спрямування допоможе дітям-лідерам організувати роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді, набути досвіду організації діяльності дитячих рад, парламентів тощо та захопити цією роботою інших своїх ровесників.

 Який зміст поняття «Школа самоврядування дітей та учнівської молоді»? Її функції та завдання? | Як організувати і провести збір лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді?

Шановні дорослі! | Шановний колего! | Назвіть етапи, які потрібно пройти організовуючи роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді за час від створення до реальної, ефективної системної роботи. | Розкрийте технологію організації чи активізації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Загальний збір | Назви та структури органів самоврядування дітей та учнівської молоді | Як розподіляються повноваження та доручення між лідерами учнівського самоврядування? | Як правильно організувати роботу органів учнівського самоврядування у початкових класах? | Як залучити учнів середніх класів до роботи в органах учнівського самоврядування? | Які ділові папери, документи, атрибути використовуються у роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати