Головна

Розкрийте технологію організації чи активізації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді.

 1. Gt; ПК як засіб підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності всіх учасників НВП.
 2. II. Створення студентського самоврядування
 3. Oslash; Особливості змісту гендерної технології фізичного виховання дітей М. Єфименко
 4. R зміна діяльності.
 5. V Розкрийте суть дистанційного навчання.
 6. YІ. Ураження інших органів і тканин: катаракта, гепатопатія, дерматопатія

Технологія організації (активізації)

діяльності органів самоврядування

дітей та учнівської молоді

 1. Створення ініціативної групи з питань організації (реорганізації) дитячого чи учнівського самоврядування.
 2. Вивчення й аналіз реального стану самоврядування учнів у закладі чи регіоні.
 3. Визначення проблем та формування завдань, які потрібно вирішити з даного питання.
 4. Аналіз можливостей членів педагогічного колективу для організації роботи з певними ланками або членами органу самоврядування дітей.
 5. Аналіз досвіду учнів (загального та індивідуального) з питань організаторської діяльності. Проведення бесід з дітьми, які мають організаторські здібності, анкетувань та опитувань серед дітей закладу з метою визначення їх інтересів, захоплень та бажань у самореалізації.
 6. Добір, підготовка та вивчення методичної й наукової літератури, досвіду роботи інших регіонів області, України, світу з питань самоврядування та громадського виховання.
 7. Проведення круглих столів, педрад, засідань, методичних об'єднань, учнівських зборів, диспутів, дебатів, конференцій з даної теми.
 8. Колективний пошук оптимальної структури самоврядування з урахуванням специфіки школи чи позашкільного закладу.
 9. Визначення мети, завдань, пріоритетів у роботі органу дитячого самоврядування.
 10. Розробка основної документації (Статут чи Положення, Регламент роботи, Угода про співпрацю, Положення про вибори керівного складу тощо).
 11. Організація і проведення виборчої кампанії (голови органу самоврядування закладу та голів комісій).
 12. Обговорення передвиборчих програм кандидатів, поданих до виборчої комісії, їх аналіз, вибір цікавих ідей.
 13. Розробка програми діяльності органів самоврядування на основі програми кандидата-переможця з урахуванням цікавих ідей інших кандидатів.
 14. Конкурс проектів діяльності певних комісій.
 15. Визначення кола прав та обов'язків органу учнівського чи дитячого самоврядування, окремих комісій, членів тощо.
 16. Розробка інструктивних та методичних документів і рекомендацій (декларацій, договорів, угод, правил, законів, інструкцій, алгоритмів, пам'яток тощо).
 17. Визначення першочергових, невідкладних завдань для роботи органу самоврядування.
 18. Підготовка кураторів, консультантів і тренерів для навчання активу та організації роботи певних ланок самоврядування.
 19. Формування активу ядра учнівського самоврядування.
 20. Створення шкіл (секцій) навчання лідерів та дітей, які бажають розвинути й удосконалити організаторські вміння та навички.
 21. Розробка системи взаємної інформованості між різними ланками дитячого самоврядування.
 22. Пошук партнерів зі спільної діяльності, консультантів, спонсорів, дорослих, що цікавляться розвитком дитячого лідерського руху і готові надати конкретну допомогу.
 23. Забезпечення підтримки роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді у вищих ланках управлінських структур та місцевого самоврядування.
 24. Розробка фірмового стилю органів самоврядування дітей.
 25. Діагностика різних аспектів розвитку і функціонування моделей учнівського самоврядування, систематичне вивчення громадської думки (учні, батьки, вчителі, громадськість), моделювання рейтингової шкали.
 26. Створення системи стимулювання творчого самовдосконалення лідерів, активних учнів, батьків, вчителів, партнерів тощо. Проведення підсумкових конкурсів, оглядів на звання найактивнішого колективу, активу класу (гуртка), лідера класу (гуртка), школи (позашкільного закладу). Організація і проведення щорічного рейтингового опитування за номінаціями "Найдієвіший депутат", "Кращий голова комісії", "Куратор року", "Комісія року", "Суперпартнер" тощо) та конкурсної шоу-програми "Лідер року" .
 27. Наприкінці етапу становлення перед початком роботи в етапі функціонування − аналіз проведеної роботи, перегляд стратегії й тактики діяльності, удосконалення і внесення можливих змін у роботу окремих ланок, планування роботи етапу функціонування на 2-3 роки.

 

 Назвіть етапи, які потрібно пройти організовуючи роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді за час від створення до реальної, ефективної системної роботи. | Загальний збір

Видання вісника здійснюється за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта | Що означає поняття учнівське самоврядування? | Який зміст дитячого та молодіжного самоврядування? | Що ми розуміємо під поняттям «шкільне самоврядування»? | Назвіть принципи побудови та організації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Які функції педагога-координатора самоврядування дітей та учнівської молоді? | Назвіть умови, які сприяють підвищенню ефективності діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Які завдання стоять перед педагогічними працівниками щодо сприяння розвитку самоврядування дітей та учнівської молоді у навчальному закладі? | Шановні дорослі! | Шановний колего! |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати