Головна

Що означає поняття учнівське самоврядування?

  1. III. Осмислення поняття границі функції.
  2. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види
  3. Акти застосування норм права: поняття та класифікація
  4. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
  5. Базові поняття менеджменту знань
  6. Біотехнологія: визначення поняття, етапи розвитку, пріоритетні завдання
  7. Вживати наркотик - це означає вбивати себе задля блага чужих людей, які багатіють на вашому нещасті, при цьому вони самі ніколи не вживають наркотики.

Поняття «учнівське самоврядування» багатогранне. Це:

- механізм співпраці в єдиному (постійному чи тимчасовому) колективі дітей, молоді та дорослих (батьків, педагогів, наставників, партнерів), спрямований на вирішення проблем і питань, що постають в учнівському колективі;

- форма діяльності, через яку відбувається самореалізація та самовдосконалення особистості;

- засіб відкриття, розширення, вдосконалення організаторських та управлінських вмінь і навичок; набуття практичних навичок використовувати і захищати свої права, приймати рішення і нести відповідальність за результати своєї діяльності;

- спосіб життєдіяльності колективу, який дає можливість кожному відчути себе і керівником, і виконавцем, який (при правильному педагогічному підході) виховує толерантність у членів колективу, відчуття господаря свого навчального закладу.

За Л. Кацинською та А. Кашинським, учнівське самоврядування визначається як:

- метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності у колективі та організаторських якостей окремої особистості;

- складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;

- результат педагогічної взаємодії вчительського та учнівського колективів;

- діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи визначення мети та її реалізацію;

- принцип організації життєдіяльності колективу школярів.

 Видання вісника здійснюється за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта | Який зміст дитячого та молодіжного самоврядування?

Що ми розуміємо під поняттям «шкільне самоврядування»? | Назвіть принципи побудови та організації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Які функції педагога-координатора самоврядування дітей та учнівської молоді? | Назвіть умови, які сприяють підвищенню ефективності діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Які завдання стоять перед педагогічними працівниками щодо сприяння розвитку самоврядування дітей та учнівської молоді у навчальному закладі? | Шановні дорослі! | Шановний колего! | Назвіть етапи, які потрібно пройти організовуючи роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді за час від створення до реальної, ефективної системної роботи. | Розкрийте технологію організації чи активізації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді. | Загальний збір |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати