Головна

Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення

  1. ВРОДЖЕНІ ДЕФЕКТИ ГОЛОВИ
  2. Головні терміни і поняття
  3. Головні терміни і поняття
  4. Головні терміни і поняття
  5. Дефекти будівельних конструкцій
  6. Дефекти в кристалах. Фонони
№ з/п Виявлений дефект* Термін усунення
     
     

*Перелік частин об'єкта, конструктивних елементів та елементів інженерного обладнання приймається за матеріалами обстеження.

**Проставляється (цифрою і текстом) одна з чотирьох категорій технічного стану:

1 - нормальний;

2 - задовільний;

3 - непридатний до нормальної експлуатації;

4 - аварійний.


Додаток Ж.5

(обов'язковий)

Зміни характеристик паспорта технічного стану будівлі (споруди)

0.1 0.2 1.3 2.1 Назва підприємства повністю  
коротко  
Назва об'єкта  
Ідентифікаційний код підприємства  
№ об'єкта  

Дані про зміни окремих характеристик будівлі (споруди) надаються у формі відповідних позицій паспорта технічного стану із зазначенням їх номерів.

Останнє обстеження проведено:

2.20 2.21 2.22 2.23 - обстежуюча організація  
- ідентифікаційний код  
- ліцензія №* , дійсна до
- дата обстеження  
       

Зміни внесено "___" ___ 200__ р.

Власник (керівник) підприємства ___ (підпис)

Керівник групи обстеження ___ (підпис)

*Перелік видів робіт, на виконання яких надає право ця ліцензія, наведено в обов'язковому додатку Ж.6.


Додаток Ж.6

(обов'язковий)

Перелік кодів робіт* з обстеження будівель, споруд і мереж, на виконання яких надано право організації, що провела останнє обстеження

- назва організації  
- ідентифікаційний код  
- ліцензія №  
- дата обстеження  
     


Оцінка потенційних наслідків можливої аварії | Проектні дані про допустимі корисні навантаження на основні несучі конструкції та елементи будівлі

Стояки та колони | Сталевий настил | Стояки та стіни | Кроквяна система | Особливості виконання будівельно-монтажних робіт під час реконструкції | Для будівель | Для споруд | Для будівель | Для споруд | Зведений опис робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати