На головну

В результаті вивчення теми слухачі повинні

  1. Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів їх лікування
  2. Аналіз результатів
  3. Аналіз результатів
  4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ
  5. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності фірми
  6. Аналіз та інтерпретація результатів
  7. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг

Знати :

Ø екологічні наслідки пожеж на газонафтових родовищах, торфищах і лісових пожеж;

Ø основні параметри пожежі для розрахунку концентрації шкідливих речовин у приземному шарі;

Ø екологічний вплив продуктів горіння на навколишнє середовище;

Ø особливості впливу вогнегасних речовини на навколишнє середовище;

Ø способи утилізації та регенерації вогнегасних речовин

Вміти:

Ø визначити менш небезпечні для навколишнього середовища вогнегасні засоби;

Ø прогнозувати розвиток екологічних проблем, які створюють пожежі.

Література:

9. ....... С.237-264.

13. ...... §4.2, §4.11Розрахунки концентрацій шкідливих речовин в осередках пожежі проводяться у відповідності до базової формули розрахунку ГДК шкідливих речовин у повітрі | Сучасні проблеми природокористування в Україні.

ПОСІБНИК | Прикладні аспекти екології як науки. | Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища. | В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні | Прикладні аспекти екології як науки. | Внесок різних видів транспорту в забруднення атмосфери Землі. | Природне середовище. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів та їх охорона. | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Вплив пожеж і вогнегасних речовин на навколишнє середовище. | Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати