На головну

Теорема Піка.

  1. C) Теорема загасання (Теорема зсуву)
  2. Закон великих чисел і центральна гранична теорема
  3. Кінетична енергія матеріальної точки і механічної системи. теорема Кеніга

Багатокутник без самоперетинів називається гратчастим, якщо всі його вершини знаходяться в точках з цілочисельними координатами (в декартовій системі координат)

Нехай дано деякий гратчастий багатокутник, з ненульовою площею.

Позначимо його площа через  ; кількість точок з цілочисельними координатами, які лежать строго всередині багатокутника - через  ; кількість точок з цілочисельними координатами, що лежать на сторонах багатокутника - через .

Тоді справедливе співвідношення, зване формулою Піка:

 дискретного логарифмування | Z-функція рядка і її обчислення

Флойд-Уоршелл | Алгоритм пошуку компонент зв'язності в графі | Пошук точок зчленування | Алгоритм Куна знаходження найбільшого паросполучення в дводольному графі | Розширений Евклід | Знаходження наідліннейшей зростаючої підпослідовності | Знаходження найбільшою нульовий подматріци | Біноміальні коефіцієнти | числа Каталана | намиста |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати