Головна

Вирішити такі завдання.

  1. II-2.4. Прикладні завдання. Приклади керованих процесів
  2. Write in singular (поставте наступні іменники в однина)
  3. Види органів, здатних вирішити трудовий спір
  4. Виділяють наступні групи потреб (ієрархія потреб
  5. Для закріплення вивченого матеріалу вирішите завдання.
  6. Є у нього [у людини] ангели, такі попереду нього і позаду нього і охороняють його по велінню Аллаха »[414].

611. Знайти ймовірність того, що 6 лампочок, взятих без повернення навмання з 10, виявляться нестандартними за умови, що число стандартних лампочок на 10 штук рівно можливих від 0 до 3.

612. Є 2 ящика виробів, причому в одному ящику все вироби доброякісні, а в другому - тільки половина. Виріб взяте навмання з обраного ящика, виявилося доброякісним. На скільки відрізняються ймовірності того, то виріб належить першому другому ящику, якщо кількість виробів в ящиках однаково?

613. Їх контейнера, що містить однакове число деталей чотирьох підприємств, взяли на перевірку одну деталь. Яка ймовірність виявлення бракованої продукції, якщо продукція двох підприємств містить по 3/4 бракованих деталей, а вся продукція інших підприємств доброякісна?

614. Агрегат має 4 двигуни і здатний функціонувати, якщо працюють принаймні два з них. Імовірність вийти з ладу першому двигуну - 0,01; другого - 0,02; третьому - 0,03 і четвертому - 0,04. Яка ймовірність вийти з ладу агрегату?

615. В двох ящиках містяться по 20 деталей, з яких в першому ящику - 16, а в другому - 10 стандартних. З першого ящика витягується і перекладається в другій 2 деталі. Визначити ймовірність того, що навмання витягнута після цього деталь з другого ящика буде стандартна?

616. З двадцяти відібраних деталей 5 виготовлено на верстаті №1, 10 виготовлено на верстаті №2, інші - на верстаті №3. Імовірність виготовлення стандартної деталі на верстаті №1 дорівнює 0,96, на верстаті №2 - 0,98. Знайти ймовірність виготовлення стандартної деталі на третьому верстаті, якщо ймовірність при випадковому відборі отримати стандартну деталь із зазначених 20 дорівнює 0,97

617. На збірку надходять деталі з 4 автоматів. Другий дає 40%, а третій - 30% продукції, що надходить на складання. Перший автомат випускає 0,125% браку, а другий, третій, четвертий - по 0,25%. Скільки% продукції йде на збірку з четвертого автомата, якщо ймовірність надходження на збірку бракованих деталей дорівнює 0,00225?

618. З 20 стрільців 7 потрапляють у ціль з імовірністю 0,6; 8 - з ймовірністю 0,5 і 5 - з ймовірністю 0,7. Навмання обраний стрілок зробив постріл, вразивши ціль. До якої з груп найімовірніше належав стрілок?

619. Три партії деталей містять відповідно по 1/2, 2/3 і 1/2 бракованих. З кожної партії взято по одній деталі, причому виявлено 2 бракованих. Визначити ймовірність того, що доброякісна деталь належить третій партії.

620. З партії в 4 деталі навмання взята одна, яка виявилася доброякісною. Кількість доброякісних деталей рівно можливих будь-яке. Яке припущення про кількість бракованих деталей найбільш ймовірно і яка його ймовірність?

 Б) по теоремі Стокса. | Вирішити такі завдання.

А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. | Визначити кількість дійсних коренів рівняння, відокремити ці коріння. Застосовуючи метод хорд і дотичних, знайти наближене значення кожного з коренів з точністю до 0,01. | Обчислити визначений інтеграл. | Знайти площу фігури, обмеженої заданими лініями. Зробити креслення. | Знайти приватне рішення диференціального рівняння. | Б) другого роду по заданій лінії L. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати