На головну

Обчислити визначений інтеграл.

  1. Articolo indeterminativo - Невизначений артикль
  2. V. Невизначений і визначений інтеграли.
  3. Вищий королівський чиновник. 3 Певний округ, яким відав прево - агент короля на місцях, зобов'язаний відтепер підкорятися бальи.
  4. Обчислити визначений інтеграл.
  5. Для знаходження коренів системи лінійних рівнянь потрібно обчислити визначник.
  6. Молярну масу газу можна обчислити, користуючись рівнянням Клапейрона - Менделєєва

Знайти певний інтеграл за формулою Ньютона-Лейбніца.

Знайти невласний інтеграл.

Обчислити невласний інтеграл або встановити його розбіжність.

Обчислити наближено інтеграл, використовуючи формулу трапеції. Проміжні обчислення виконати з трьома значущими цифрами, а результат округлити до двох. Проміжок інтегрування розбити на 10 рівних частин.Визначити кількість дійсних коренів рівняння, відокремити ці коріння. Застосовуючи метод хорд і дотичних, знайти наближене значення кожного з коренів з точністю до 0,01. | Знайти площу фігури, обмеженої заданими лініями. Зробити креслення.

Виконання і оформлення контрольних робіт. | Завдання для контрольних робіт | Вирішити такі завдання. | Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат. | Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення. | А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати