Головна

Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення.

  1. Аналітичне рішення систем неоднорідних диференціальних рівнянь (формула Коші)
  2. Аналітичне рішення систем неоднорідних диференціальних рівнянь (формула Коші)
  3. В рамках платіжної системи РФ розрізняють дві підсистеми: централізовану платіжну систему і децентралізовану платіжну систему.

71.  75.

72.  76.

73.  77.

74.  78.

75.  70.

81-90. дано вектори , , , . розкласти вектор по векторах , , .

 
 (8, 1, 12)  (3, 0, 2)  (-1, 1, 1)  (1, 2, -1)
 (8, 0, 5)  (1, 1, 0)  (4, 1, 2)  (7, 9, -2)
 (6, 5, -14)  (0, -3, 2)  (2, 1, -1)  (1, 1, 4)
 (2, -1, 11)  (0, 1, -2)  (1, 0, 3)  (1, 1, 0)
 (-1, 7, -4)  (2, 0, 3)  (1, 1, -1)  (-1, 2, 1)
 (-2, 4, 7)  (1, 0, 1)  (-1, 2, 4)  (0, 1, 2)
 (-5, 5, 5)  (1, 3, -1)  (0, 4, 1)  (-2, 0, 1)
 (-19, -1, 7)  (-2, 0, 1)  (3, 1, 0)  (0, 1, 1)
 (6, 12, -1)  (2, -1, 1)  (0, -1, 2)  (1, 3, 0)
 (13, 2, 7)  (2, -1, 3)  (1, 0, -1)  (5, 1, 0)

91-100. Колінеарні вектори  . Перпендикулярні вектори  , якщо ;

 
4 + + 3 8  + 3 -
5  + 4 + 3 7  + 9 - 2
 - 5 + 2 + - 7
5 + + 3 2 + 6
2 - -  + 7 + 2
3  - 4  - 5 - 2
- + 5 2  + 3 + 4
 - 3 + 4 3  + 7
7  + 2 + 3  - 2 - -
3  - 2 + 6 8  + 5 +

101-110. Компланарність вектори

 
 (1, 2, 3)  (4, -5, 6)  (7, -8, 9)
 (1, 0, -1)  (8, 3, 2)  (3, 1, -1)
 (-2, -2, -3)  (2, 4, 3)  (3, 10, 5)
 (1, 0, 1)  (2, -6, 17)  (-4, 12, -34)
 (4, 7, 5)  (2, 0, -1)  (2, 3, 2)
 (3, 7, 2)  (2, 2, 1)  (-2, 0, -1)
 (2, 2, 2)  (2, 3, 1)  (-1, -1, -1)
 (1, 1, 1)  (1, -2, 1)  (3, 3, 1)
 (9, 0, 8)  (5, -1, 4)  (1, 0, -1)
 (4, 3, 1)  (1, -2, 1)  (2, 3, -3)


Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат. | А) тригонометричну і показову форми цих чисел;

Розділ 2. Введення в математичний аналіз. | Розділ 4. Функції декількох змінних. | Розділ 13. Теорія ймовірностей. | Виконання і оформлення контрольних робіт. | Завдання для контрольних робіт | Вирішити такі завдання. | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати