Головна

Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат.

  1. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  2. I. 1. Промисловість в системі народного господарства
  3. II-2.5.5. рівняння Беллмана
  4. II-2.5.6. Рішення рівняння Беллмана
  5. PR в системі ІМК
  6. PR в універсальної комунікаційній системі
 

41-50. Знайти матричний многочлен  , Де Е-одинична матриця.

41. А =  42. А =

43. А =  44. А =

45. А =  46. ??А =

47. А =  48. А =

49 А =  50. А =

Вирішити матричне рівняння, де Х-невідома матриця.

51.X * = =  52. X * = =

53.  * X =  54. X * =

55.  * Х =  56. Х * =

57.  * X =  58. X * = *

59. Х * =  60.  * Х

Довести спільність системи лінійних

Рівнянь і вирішити її за методом Крамера та матричним способом.

61.  64.

62.  65.

63.  66.

67.  69.

68.  70.



Вирішити такі завдання. | Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення.

Розділ 2. Введення в математичний аналіз. | Розділ 4. Функції декількох змінних. | Розділ 13. Теорія ймовірностей. | Виконання і оформлення контрольних робіт. | Завдання для контрольних робіт | А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати