На головну

Завдання для контрольних робіт

  1. B яких випадках допускається зміна державного контракту на виконання НДР, ДКР і технологічних робіт для державних потреб?
  2. I. 1.2.3. ЗАВДАННЯ
  3. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи

1-10. Вирішити такі завдання:.

1. За рівняння сторін трикутника

знайти координати його вершин. Зробити побудова.

2. Написати рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих ,  і відтинає на осях координат рівні позитивні відрізки. Зробити побудова.

3. При якому значенні С пряма  буде проходити через точку перетину прямих и  ? Побудувати.

4. Дано рівняння сторін трикутника , и  . Скласти рівняння прямої, що проходить через вершину трикутника паралельно його стороні, що утворює з віссю абсцис гострий кут. Побудувати.

5. Трикутник задано рівняннями: (АВ)  , (АС) и

(ВС)  . Скласти рівняння висоти, опущеної з вершини В. Побудувати.

6. Дано рівняння двох суміжних сторін паралелограма ,  . Знайти рівняння двох інших сторін, якщо відома точка перетину його діагоналей (2; 2). Побудувати.

7. Рівняння суміжних сторін прямокутника и  . Координати однією з вершин С (3; -3). Скласти рівняння діагоналі, що проходить через точку С. Побудувати.

8. За рівнянням сторін трикутника , и  . Скласти рівняння висоти, опущеної з вершини, що лежить в третій чверті. Побудувати.

9. Скласти рівняння перпендикуляра до прямої  в точці перетину її з прямою  . Побудувати.

10. За рівнянням прямих ;  знайти відстань між точками їх перетину з віссю ординат. Побудувати.

11-20. Дано загальне рівняння кривої другого порядку F (x, y) = 0.Виконання і оформлення контрольних робіт. | Вирішити такі завдання.

Розділ 2. Введення в математичний аналіз. | Розділ 4. Функції декількох змінних. | Розділ 13. Теорія ймовірностей. | Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат. | Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення. | А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати