На головну

Виконання і оформлення контрольних робіт.

  1. B яких випадках допускається зміна державного контракту на виконання НДР, ДКР і технологічних робіт для державних потреб?
  2. I. Структура і оформлення ділових листів
  3. II. Виконання процедури.
  4. II. Виконання процедури.
  5. II. Виконання процедури.
  6. II. Стадії розвідувальних робіт.

При виконанні контрольних робіт слід суворо дотримуватися наступних правил:

1. Контрольну роботу слід виконувати в зошиті, окремої для кожної роботи, чорнилом будь-якого кольору крім червоного, залишаючи поля для зауважень рецензента.

2. У заголовку роботи на обкладинці зошита повинні бути ясно написані прізвище студента, його ініціали, навчальний номер (шифр), номер контрольної роботи, назва дисципліни, дата виконання роботи.

3. Рішення задач потрібно розташовувати в порядку зростання їх номерів, зберігаючи номери завдань.

4. Перед рішенням кожного завдання потрібно виписавши повністю її умова.

5. Рішення задач слід викладати докладно і акуратно, пояснюючи і мотивуючи всі дії по ходу рішення і роблячи необхідні креслення.

6. Рекомендується в кінці зошита залишати кілька чистих аркушів для доповнень і виправлень.

7. Контрольні роботи повинні бути здані на кафедру за 2 тижні до початку сесії.

Номер варіанта є єдиним при виконанні всіх робіт і збігається з останньою цифрою навчального номера (шифру).

Контрольна робота № 1

1-10, 21-30, 41-50, 61-70, 81-90, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180.

Контрольна робота № 2

181-190, 191-200, 201-210, 211-220, 21-230, 231-240, 261-270, 281-290,

291-300, 301-310.

Примітка:

Варіанти беремо по останній цифрі номера залікової книжки (шифру). Всього потрібно виконати 9 завдань. Наприклад, якщо остання цифра дорівнює 3, виконуємо завдання з номерами 333, 343, 363 і т. Д, якщо 0, виконуємо завдання з номерами 340, 350, 370 і т. Д

ЛІТЕРАТУРА

1. Беклемишев Л. В. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри. - М: Наука, 1980, 1984.

2. Бугров Я, С., Нікольський С. М. Вища математика Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії - М: Наука, 1980, 1984.

3. Єфімов Н. В, Короткий курс аналітичної геометрії. - М.: Наука, 1975.

4. Клетенік Д. В. Збірник завдань з аналітичної геометрії. - М .: Наука, 1965 -1980.

5. Піскунов Н. С. Диференціальне та інтегральне числення. - М .: Наука, 1970 - 1985, т. 1, 2.

6. Бугров Я. С., Нікольський С. М. Вища математика. Диференціальне й інтегральне числення - М .: Наука, 1980, 1984.

7. Бyгpoв Я. С., Нікольський С. М. Вища математика. Диференційне рівняння. Кратні інтеграли. Ряди Функції комплексної змінної, - М .: Наука, 1981, 1985.

8. Бугров Я. С., Нікольський С .. М. Вища математика: Задачник. - М .: Наука, 1982.

9. Минорский В. П. Збірник завдань з вищої математики. - М .: Наука, 1977.

10. Данко Н. Е., Попов A.T., КожевніковаТ .. Я. Вища математика у вправах і завданнях. - М .: Вища школа, 1980, 1986, ч. 1,2.

11. Гмурман В. Є. Теорія ймовірностей і математична статистика. - М .: Вища школа, 1972, 1977..

12. Гмурман В. Є. Керівництво вирішення задач з теорії ймовірностей і математичній статистиці. - М .: Вища школа, 1975, 1978.

13. Чистяков В. П. Курс теорії ймовірностей. - М .: Наука, 1982

14. Лихолєтов І. І. Керівництво вирішення задач з теорії ймовірностей і математичній статистиці. - Мінськ: Вища школа, 1978.

15. Бардаханов А. Н., Миронова Е. С., Чімітова С. С., Сордохонова Е. Н. Лабораторні роботи з математичної статистики. - Улан-Уде, ВСТІ, 1987, ч.1, 2,

16 Багаєва С. Д., Миронова Е. С. Методичні вказівки по курсу теорії ймовірностей і математичній статистиці. - Улан-Уде, ВСТІ, 1987, ч.1, 2.

17. Циренжапов Б. Ц., Постникова Л. С., Гармаев В. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочного навчання будівельних спеціальностей. - Улан-Уде, ВСТІ, 1993,4.1.

18. Циренжапов Б.Ц, Субанова Е. В., Степанова С. Б. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочного навчання будівельних спеціальностей. - Улан-Уде, ВСТІ, 1993, 4.2.
Розділ 13. Теорія ймовірностей. | Завдання для контрольних робіт

Розділ 2. Введення в математичний аналіз. | Розділ 4. Функції декількох змінних. | Вирішити такі завдання. | Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат. | Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення. | А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати