На головну

Розділ 13. Теорія ймовірностей.

  1. I. Теорія впливу на покупця
  2. II. Теорія купівельного рішення
  3. III. Завдання з окремих розділів статистики фінансів
  4. III. Теорія задоволення потреб
  5. IV. Поділ влади.
  6. PR-ПІДРОЗДІЛИ У КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ
  7. А?шани? Пайда болу, м?ні ж?не теоріяси

61. Предмет теорії ймовірностей. Випадкові події та їх класифікація. Класичне і статистичне визначення ймовірності.

62. Алгебра подій. Теореми додавання і множення ймовірностей.

63. Формула повної ймовірності. Формула Бейеса.

64. Повторення випробувань. Схема Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми Лапласа.

65. Випадкові величини. Закон розподілу. Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона. Найпростіший потік подій.

66. Числові характеристики дискретних випадкових величин.

67. Функції розподілу випадкових величин. Числові характеристики неперервних випадкових велич.

68. Рівномірний, показове розподілу.

69. Нормальний розподіл.

70. 3акон великих чисел. Центральна гранична теорема.

Розділ 14. Математична статистика.

71. Генеральна сукупність і вибірка. Емпірична функція розподілу. Полігон і гістограма.

72. Статистичні оцінки параметрів розподілу.

73. Статистична перевірка статистичних гіпотез.

74. Критерій Пірсона.

75. Функціональна, кореляційний залежності. Лінійна регресія. Коефіцієнт корекції.

76. Криволінійна кореляція.

77. Визначення параметрів багатовимірних лінійних функцій регресії. Сукупний та приватні коефіцієнти кореляції.
Розділ 4. Функції декількох змінних. | Виконання і оформлення контрольних робіт.

Розділ 2. Введення в математичний аналіз. | Завдання для контрольних робіт | Вирішити такі завдання. | Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат. | Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення. | А) тригонометричну і показову форми цих чисел; | Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б). | Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя). | Дослідити методами диференціального обчислення функції. | Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати