Головна

Тема 14. Виховна система школи та класу як спосіб організації життєдіяльності учнів

  1. Class ім'я_ похідного_ класу : специфікатор_доступу
  2. VI. Избирательная система России
  3. А) сдельно-премиальная система оплаты труда для АТП
  4. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя. Неосталінізм
  5. Административно-правовое регулирование и система органов управления в хозяйственно-обслуживающем комплексе.

Завдання дослідження: на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури, нормативно-правових документів щодо організації виховної роботи школи розкрити сутність поняття "виховна система", її структуру та основні компоненти.

Орієнтовний зміст: виховна система школи та класу: сутність та структура; підходи до моделювання виховної системи загальноосвітньої школи; досвід роботи О. А. Захаренка, В. А. Караковського, О. М. Тубельського як зразок моделювання авторських виховних систем.

Дослідна робота:вивчити досвід та показати інноваційність виховної системи школи та класу на прикладі будь-якої школи України, що базується на програмі "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів...".

Тема 15. Виховання в учнів молодшого шкільного віку гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Завдання дослідження: з'ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та виховній практиці сучасної початкової школи; проаналізувати сутність та уточнити зміст поняття "гуманістичні цінності" щодо учнів молодшого шкільного віку; розробити критерії та показники, виявити рівні вихованості гуманістичних цінностей в учнів молодшого шкільного віку; з'ясувати роль позаурочної діяльності у вихованні учнів молодшого шкільного віку.

Орієнтовний зміст: формування гуманістичних цінностей як психолого-педагогічна проблема; можливості та особливості позаурочної діяльності у вихованні гуманістичних цінностей молодших школярів.

Дослідна робота:теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити педагогічні умови виховання гуманістичних цінностей в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності.Тема 11. Педагогічна підтримка важковиховуваних дітей у діяльності класного керівника | Тема 16. Переконування як метод морального виховання учнів молодшого шкільного віку

Пояснювальна записка | ЛІТЕРАТУРА | Зразок побудови таблиці | ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ НАУКОВИХ РОБІТ | Остаточну оцінку. | Визначення підсумкової оцінки за підготовку та захист курсової роботи | Приклади оформлення бібліографічного списку джерел, який наводиться у дипломній роботі | Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання молодших школярів засобами народознавства. | Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до праці у позакласній роботі. | Тема 18. Формування в учнів молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до природи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати