На головну

Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до праці у позакласній роботі.

  1. II. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
  2. Oslash; Класифікація педагогічних нововведень
  3. Аналіз витрат на оплату праці.
  4. Аналіз джерел формування власного капіталу і його структури.
  5. Аналіз умов праці у тваринництві
  6. Аудит у сфері праці
  7. Аудит у сфері праці

Тема 9. Патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку

Завдання дослідження: виявити особливості понять і уявлень про патріотизм у молодших школярів; запропонувати структурно-логічну модель патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

Орієнтовний зміст: патріотизм як основа духовного розвитку особистості, складова частина національного світогляду і поведінки щодо ставлення до рідної країни в працях сподвижників української педагогіки; завдання патріотичного виховання учнів сучасної школи; особливості патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

Дослідна робота: експериментальна перевірка педагогічних умов ефективності патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

Тема 10. Виховання моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності

Завдання дослідження: на основі вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури розкрити сутність понять "цінності", "моральні цінності"; визначити критерії, показники та рівні сформованості моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності.

Орієнтовний зміст: проблема моральних цінностей в історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки; зміст і структура моральних цінностей;особливості виховання моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності.

Дослідна робота: виявлення особливостей розвитку моральних цінностей в учнів 1-4 класів у практиці роботи загальноосвітньої школи; експериментальна перевірка програми формування моральних цінностей молодших школярів у позаурочній діяльності.Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання молодших школярів засобами народознавства. | Тема 11. Педагогічна підтримка важковиховуваних дітей у діяльності класного керівника

Пояснювальна записка | ЛІТЕРАТУРА | Зразок побудови таблиці | ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ НАУКОВИХ РОБІТ | Остаточну оцінку. | Визначення підсумкової оцінки за підготовку та захист курсової роботи | Приклади оформлення бібліографічного списку джерел, який наводиться у дипломній роботі | Тема 14. Виховна система школи та класу як спосіб організації життєдіяльності учнів | Тема 16. Переконування як метод морального виховання учнів молодшого шкільного віку | Тема 18. Формування в учнів молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до природи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати