На головну

Визначення підсумкової оцінки за підготовку та захист курсової роботи

  1. Die Stellensuche - пошук місця роботи
  2. А - схема і принцип роботи вентилятора фірми «Холсет»; б - гідромуфта привода вентилятора двигуна КамАЗ
  3. Аналіз загальної рівноваги розширює можливості оцінки ефективності функціонування ринкової економіки.
  4. Анкета визначення професійних намірів
  5. Антитілозалежні механізми захисту від патогенна.
  6. АПАРАТИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
  7. Бажаємо творчих успіхів і задоволення від роботи!
Оцінка національна   Оцінка ECTS Набрана кількість балів Характеристика навчальних досягнень
Відмінно А 90-100 ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре В 82-89 ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками
С 75-81 ДОБРЕ - в загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно D 66-74 ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків
E 60-65 ДОСТАТНЬО - виконання відповідає мінімальним критеріям
Незадовільно FX 35-59 НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік
F 1-34 НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота

ДОДАТОК А

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра теорії і методики виховання

Курсовий проект

(робота)

з ____________________________________________

(назва дисципліни)

на тему: ______________________________________

_____________________________________________

Студента(ки)_____ курсу________групи напряму підготовки_____________________

______________________________________

спеціальності __________________________

____________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ______________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала __________________

Кількість балів: _____ Оцінка ESTS____

Члени комісії __________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Рівне 20___ рік


Додаток Б

Приклад оформлення змісту курсової роботи

Зміст

Вступ..........................................................................................3Остаточну оцінку. | Приклади оформлення бібліографічного списку джерел, який наводиться у дипломній роботі

Пояснювальна записка | ЛІТЕРАТУРА | Зразок побудови таблиці | ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ НАУКОВИХ РОБІТ | Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання молодших школярів засобами народознавства. | Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до праці у позакласній роботі. | Тема 11. Педагогічна підтримка важковиховуваних дітей у діяльності класного керівника | Тема 14. Виховна система школи та класу як спосіб організації життєдіяльності учнів | Тема 16. Переконування як метод морального виховання учнів молодшого шкільного віку | Тема 18. Формування в учнів молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до природи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати