На головну

While not eof(f) do begin

  1. Do. .while
  2. Exercise 4. Link these statements with while or until, whichever is most appropriate.
  3. Exercise 8. Rewrite each question beginning as shown. Check the factual answers.
  4. HOW TO SURVIVE WHILE HOSTELLING: PERSONAL TIPS
  5. IX. Rewrite as reported questions, beginning with the words given.
  6. Rjmp begin_ ;

readln(f,pr,im,dn);

Edit1.Text:=pr;

Edit2.Text:=im;

Edit3.Text:=dn;

end;

16. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

17. Виконати створену програму.

18. Модифікувати проект "Мої друзі" для розв'язування задачі відшукування і виведення на форму даних про друзів, які: а) народилися у квітні; б) номер телефону починається з цифри 7.

19. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

Хід лабораторної роботи (частина друга)

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3 (рис.18).

4. Вставити у форму три об'єкти типу Edit: Edit1, Edit2, Edit3 (рис.18). Очистити поля редагування Edit1, Edit2, Edit3.

5. Вставити у форму дві кнопки - об'єкти типу Button (рис.18).

6. Вставити у форму кнопку - об'єкт типу BitBtn.

7. Змінити заголовки Caption на об'єктах типу Label та Button (рис.19).

8. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

Рис.18 Рис.19

9. Перед тим, як програмувати кнопки Button1 і Button2 необхідно у розділі описування змінних задати змінні f, x, n, i, де f - типований файл,x - компонента файлу:

Var

Form1: TForm;

f:file of integer;

x,n,i:integer;

10. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Begin

assignfile(f,'f1');

rewrite(f);

randomize;

n:=StrToInt(Edit1.Text);

for i:=1 to n do begin

x:=random(20);

Edit2.Text:=Edit2.Text+''+IntToStr(x);

write(f,x);

end;

closefile(f);

end;

11. Запрограмувати кнопку Button2. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

{визначення добутку непарних компонент файлу}

Var

p:integer;

Begin

reset(f);

p:=1;РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ТА ТИПОВАНИМИ ФАЙЛАМИ | Хід лабораторної роботи

Загальні положення | Теоретичні відомості | Хід лабораторної роботи | Хід лабораторної роботи | Хід лабораторної роботи | Теоретичні відомості | If CheckBox2.Checked then | Хід лабораторної роботи | Теоретичні відомості | Хід лабораторної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати