На головну

If CheckBox2.Checked then

if m[i]<0 then count:=count+1;

end;

if CheckBox1.Checked then Edit3.Text:= IntToStr(sum);

if CheckBox2.Checked then Edit4.Text:= IntToStr(count);

end;

14. Вставити поле редагування Edit та об'єкт типу CheckBox, змінити його заголовок Caption на "Максимальне значення масиву" та запрограмувати кнопку "Обчислити" відповідним чином.

15. Вставити поле редагування Edit та об'єкт типу CheckBox, змінити його заголовок Caption на "Добуток непарних чисел" та запрограмувати кнопку "Обчислити" відповідним чином.

16. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

17. Виконати створену програму.

18. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

Хід лабораторної роботи (частина друга)

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму два текстових поля : Label1, Label2 (рис.12).

4. Вставити у форму об'єкт StringGrid (рис.12). Для цього необхідно обрати компонент StringGrid із закладки Additional палітри компонентів і перенести його на форму. Задати для властивостей ColCount і RowCount значення 5. Задати для властивостей FixedCols і FixedRows значення 1. Вибрати властивість Options і для її під властивостей goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine, goRangeSelect, goDrawFocusSelected goEditing задати значення True.

5. Вставити у форму один об'єкт типу Edit: Edit1 (рис.12). Очистити поле редагування Edit1.

6. Вставити у форму кнопку - об'єкт типу Button з назвою Button1 (рис.12).

7. Вставити у форму кнопку - об'єкт типу BitBtn.

8. Змінити заголовки Caption на об'єктах типу Label, та Button (рис.13).

9. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

10. Зафіксувати положення всіх компонентів на формі. Для цього необхідно в меню Delphi вибрати Edit=>Lock Controls.

Рис.12 Рис.13

11. Записати процедуру для підпису номерів рядків та стовпців матриці:

Procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

Var

i,j: integer;

BeginТеоретичні відомості | Хід лабораторної роботи

Загальні положення | Теоретичні відомості | Хід лабораторної роботи | Хід лабораторної роботи | Хід лабораторної роботи | РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ТА ТИПОВАНИМИ ФАЙЛАМИ | While not eof(f) do begin | Хід лабораторної роботи | Теоретичні відомості | Хід лабораторної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати