Головна

Діагностика стратегічних намірів конкурента

  1. Анкета визначення професійних намірів
  2. Визначення стратегічних груп конкурентів в галузі
  3. Визначення стратегічних цілей.
  4. Диференціальна діагностика
  5. Диференціальна діагностика

Стратегічні наміри підприємства - це цільові засоби його стратегічного розвитку, спрямовані на посилення або збереження конкурентоспроможності у стратегічній перспективі. За своїм змістом і призначенням вони мають латентний характер і тому можуть бути визначені лише за посередніми ознаками.

Висновки щодо характеру стратегічних намірів конкурентів доцільно робити на основі:

- об'єктивно виявлених ознак характеру діючої стратегії конкурента;

- оцінки потенційних стратегічних можливостей конкурентів, які ще не реалізуються в їхніх стратегіях.

Визначення характеру діючої стратегії, як основи ідентифікації стратегічних намірів конкурента, не повинно мати ретельної деталізації, оскільки це:

- нереально з причини значного підвищення ймовірності помилкових аналітичних висновків;

- недоцільно через узагальнюючий кількісний характер цільового оціночного показника - стратегічної небезпечності конкурента.

На першому етапі достатньо з'ясувати, наступальний чи оборонний характер має стратегія конкурента. Для такої оцінки можна застосувати інтегральний показник динамічності ресурсного потенціалу та обсягу діяльності підприємства (Ас):

Ас =

деІд - індекс обсягу діяльності підприємства;

Іп - індекс ресурсного потенціалу підприємства за відповідний

період.

Іп = ,

де Іос, Іоб, Ітр- індекси відповідно основних засобів, оборотних засобів і трудових ресурсів підприємства.

Діючу стратегію можна вважати оборонною (Со), якщо Ас < 1, при

Ас > 1 стратегія матиме наступальний характер (Сн).

Визначення стратегічних намірів конкурентів підприємства може бути здійснено в режимі кінцевої та поетапної оцінки.

Кінцева оцінка потрібна для розподілу всіх досліджуваних конкурентів за ступенем небезпечності для підприємства.

У подальшому виникає потреба більш ретельного вивчення основних конкурентів, з'ясування складових їхньої особливої небезпечності (на основі послідовного матричного позиціонування - визначити всі можливі варіанти конфігурації ознак ринкової небезпечності конкурента і дати їм належне аналітичне тлумачення на окремих етапах формування кінцевої оцінки.)



Визначення конкурентного статусу підприємства за методом багатомірного матричного позиціонування | Методика розрахунку досягнутої конкурентоспроможності підприємства на генеричних ринках

Методика розрахунку коефіцієнта територіальної конкурентної значимості суперника. | Оцінювання інтенсивності конкуренції за показником сумарної ринкової частки фіксованої кількості найбільших підприємств | Оцінювання інтенсивності конкуренції за показниками варіації ринкових часток у статиці. | Оцінювання інтенсивності конкуренції за показниками варіації ринкових часток у динаміці. | Визначення прогнозних характеристик інтенсивності конкуренції на ринку. | Матричне позиціонування досягнутої КС за детермінантами, диференційованих за двома рівнями і напрямами змін | Оцінювання управління КС за ознаками збалансованості детермінантних рівнів, системності змін і спрямованості | Визначення якості управління КС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати