Головна

Методика вимірювань

  1. II Методика виконання роботи
  2. II Методика виконання роботи
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи.
  5. II Методика дослідження складання коливань
  6. II Методика проведення роботи
  7. II Методика проведення роботи

 У даній роботі розглядається дисперсія світла в призмі. Нехай монохроматический пучок світла падає на призму з показником заломлення n під кутом i (Рис. 5.4). Після дворазового заломлення промінь виявляється відхиленим від первісного напрямку на кут d, званий кутом відхилення. Двухгранний кут А називається заломлюючим кутом призми, грань СВ - підставою призми. Найбільш просто показник заломлення призми визначається по куту найменшого відхилення dmin. Кут відхилення d = dmin буде мінімальний, якщо кут падіння променя i і кут виходу променя з призми r дорівнюватимуть (i=r).

якщо  , То промінь в призмі йде паралельно підставі. При цьому dmin = 2g і кут падіння

 . (5.16)

Згідно із законом заломлення:

 . (5.17)

Таким чином, в даній роботі для визначення показника заломлення потрібно виміряти заломлює кут призми А і виміряти кут найменшого відхилення даного променя dmin.теоретичне введення | опис установки

Дифракція на щілині | дифракційна решітка | Методика вимірювань | Порядок виконання роботи | теоретичне введення | опис установки | Порядок виконання роботи | теоретичне введення | опис установки | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати