Головна

ВСТУП

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ.
  5. I. Вступ.
  6. I. Вступ.
  7. I. Вступ.

ЗМІСТ

Вступ... ... 2

зміст дисципліни... ... 3

1 Загальні правила оформлення креслень ... ... 3

1.1 Види виробів і їх структура ... ... 3

1.2 Види і комплектність конструкторських документів ... 3

1.3 Основні написи ... ... 3

1.4 Формати ... ... ... 433 ... ... документів ... 6

1.5 Масштаби ... ... 7

1.6 Лінії креслення ... ... 8

1.7 Шрифти креслярські ... ... 9

1.8 Графічні позначення матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях .. 12

1.9 Нанесення розмірів ... ... 15

1.10 Геометричні побудови ... ... 21

2 Основи нарисної геометрії та проекційне креслення ... 24

2.1 Способи проектування ... ... 24

2.2 Проекції геометричних тіл ... ... ... 25

2.3 Побудова третьої проекції за двома даними ... 28

2.4 Зображення - види, розрізи, перерізи ... ... 29

2.5 Виносні елементи ... ... 36

2.6 Умовності і спрощення при виконанні креслень ... 37

3 Машинобудівне креслення ... ... 40

3.1 Ескізи ... ... 40

3.2 Зображення і позначення різьби ... ... 43

3.3 Стандартні різьбові кріпильні деталі і їх умовні позначення ... 49

3.4 Нерухомі роз'ємні з'єднання ... .. 54

3.4.1 З'єднання болтом ... ... 54

3.4.2 З'єднання шпилькою ... ... 55

3.4.3 З'єднання гвинтом ... ... 55

3.5 Позначення матеріалів на кресленнях виробів ... 56

3.6 Основні вимоги до креслень ... ... 57

3.7 Креслення загального вигляду. Складальне креслення ... 58

3.7.1 Порядок складання складального креслення ... 63

3.8 Читання креслень загального вигляду. Деталірованія ... 65

3.8.1 Читання креслень загального вигляду ... ... 65

3.8.2 деталірованія креслень загального вигляду ... 65

3.8.3 Приклад деталірованія креслення загального вигляду ... 66

Загальні методичні вказівки... ... 77

Перелік теоретичних питань з дисципліни... 79

Список рекомендованої літератури... ... 81

ВСТУП

У сучасному суспільстві важко знайти таку сферу діяльності людини, яка б не була в тій чи іншій мірі пов'язана зі знанням основ креслення і графіки. Все більш широке використання цього універсального мови техніки і технології стимулюють відбуваються в світі інтеграційні процеси, активне використання в різних сферах діяльності програм комп'ютерної графіки, розвиток міжнаціонального технічного спілкування. Знання умовностей креслення, вміння читати креслення, працювати по ним, а також передавати за допомогою графічного мови свої технічні задуми є важливими складовими графічної культури сучасного кваліфікованого фахівця. Графічна культура поняття широке і досить багатогранне, вона розглядається як найвищий ступінь графічної освіченості. Ця культура формується поступово, починаючи від рівня елементарної графічної грамотності, що досягається учнями в загальноосвітній школі, до рівня методологічної компетентності, розширення комунікативного простору особистості випускника вузу - майбутнього фахівця. У світовій практиці шкільного та різних рівнів професійної освіти, креслення та основи графіки традиційно є обов'язковими компонентами змісту навчання.

У підготовці фахівців з середньою технічною освітою для учнів, які навчаються за спеціальністю 2-44 01 01 «Організація перевезень та управління на автомобільному і міському транспорті», велику роль відіграє дисципліна «Основи інженерної графіки». Знання її необхідно для подальшого вивчення профілюючих дисциплін. У процесі її вивчення учні повинні виробити навички креслярської роботи, оволодіти технікою креслення, розвинути просторове мислення, без якого неможлива активна творча робота.

Основи інженерної графіки - перша ступінь навчання учнів, на якій вивчаються основні правила виконання та оформлення конструкторської документації. Повний оволодіння кресленням, як засобом вираження технічної думки, а також придбання стійких навичок в кресленні досягаються в результаті засвоєння всього комплексу технічних дисциплін відповідного профілю, підкріпленого практикою курсового і дипломного проектування.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИHISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE | Графічні позначення матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати