На головну

Поняття визначника вводиться тільки для

  1. I. Поняття і типи політичних партій.
  2. I. Поняття про заставу.
  3. I. Поняття політичного лідерства.
  4. I. Поняття політичної влади.
  5. I. Поняття, походження та ознаки держави.
  6. II. Поняття і види еліти.
  7. А наукове без навчального тільки блищить.

матриці-рядка;

матриці-стовпця;

матриці розміру m ? n, де m> n;

матриці розміру m ? n, де m = n;

квадратної матриці.

12. Вкажіть вірні рівності:

; ;

; ;

.

13. Нехай А - Квадратна матриця третього порядку, |А| - Її визначник. Вкажіть вірні рівності:

;

;

;

;

.

14. Алгебраїчним доповненням Аik елемента aik матриці А називається

число ;

матриця ;

число ;

число ;

число .

15. Нехай А - Матриця третього порядку. Вкажіть, які з наступних чисел є членами визначника |А|:

a11 a22 a33;

a13 a22 a31;

a11 a12 a13;

- a11 a23 a32;

a21 a32 a13.

Питання по темі для підготовки до іспиту та контрольному тестування(ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1)

Загальний базовий рівень:

№1. Наведено списку елементів матриць із зазначенням їх положення в рядку і в стовпці:

a11= -2, a22= 0, a33= -1, a12= 2, a21= -1, a13= 3, a23= 5, a31= 1, a32= -1.

Складіть з цих елементів матриці A(1x2), A(3x1), A(2x2), A(2x3).

№ 2. Перемножити матриці в тому порядку, як вони записані і, якщо можливо, то і в зворотному порядку:

а)  ; Б) ;

в)  ; г) ;

д)

Рівень поглибленого вивчення :

№2. матриця A складена з декількох підматриць B, C, D, F різних розмірів, як зазначено нижче. Запишіть сукупність правил, що дозволяють знаходити елементи матриці по заданим елементам матриць (підматриць) B, C, D, F і навпаки. A =  або

А=

спеціалізований рівень (ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-25):

№3. матриця А=  задає розподіл ресурсів трьох видів (електроенергії, трудових і водних) по двох галузях економіки (промисловості і сільському господарству) в ум. од. У цьому записі елемент а11 показує, що промисловість споживає 5,3 у. Е. електроенергії. Що в матриці А показує кожен з елементів: а12, а21, а22, а31, а32?

№4. Підприємство випускає продукцію трьох видів (столи, стільці і тумбочки) і використовує сировину двох типів (сосну і ДВП). Норми витрати сировини на 1 в. Е. продукції задані матрицею А=  . Вартість 1 у. Е. сировини кожного типу задана матрицею (ден. Од) В=  . План випуску продукції заданий матрицею С=  . Визначити витрати сировини, необхідні для планового випуску продукції і загальну вартість сировини.

Рекомендований вміст звіту (для студента).

1. Назва лабораторної роботи

2. Мета і завдання досліджень

3. Електронно-обчислювальні засоби для розрахунків

4. Журнал (зошит) досліджень (обчислень) з обробкою отриманих даних у вигляді таблиць, графіків (на вимогу)

5. висновки

6. Аналіз і захист лабораторної роботи проводиться за результатами представленого студентською групою звіту (перелік зробленого, рекомендації, відповіді на розглянуті в процесі виконання контрольні питання)

Викладач оцінює знання кожного студента.

літератураХІД ЗАНЯТТЯ | Методичні вказівки для студентів

Лабораторне заняття №1 | Технологія проведення заняття | глосарій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати