На головну

Алмати, 2015р.

  1. АЛМАТИ, 2006
  2. Алмати, 2015

СІЛЛАБУС

з дисципліни «Фармакологія - 2» - Far-2 3214

за фахом - 051301 «Загальна медицина»

модуль - фармакології

Курс третій Семестр п'ятий, шостий

Практичні заняття 30 годин

Самостійна робота студентів

Під керівництвом викладача (СРСП) 30 годин

Самостійна робота студентів (СРС) 30 годин

Всього 90 годин (2 кредити)

Форма контролю: іспит

Алмати, 2015р.

Сіллабус складено к. М. Н. Айтжанова Г. б., Ст. преп. есетова К. у. на підставі ГОСО 2012 р згідно з постановою Уряду РК №1080 від 23.08.2012 р та відповідно до Освітньої програм бакалаврату за спеціальністю 051301 «Загальна медицина» (затверджені на засіданні Вченої Ради КазНМУ, протокол №8 від 27.03.2012 р).

Протокол № «____» від «____» _____ 2014р.

Керівник модуля фармакології, к. М. Н. Г. б. Айтжанова

1. Загальні відомості:

1.1. Найменування вузу:Казахський Національний медичний університет імені

С. д. Асфендіярова

1.2. модуль:фармакології

1.3. Дисципліна, код дисципліни: «Фармакологія 2», Far-2 3214

1.4. спеціальність: 051301 «Загальна медицина»

1.5. Обсяг навчальних годин (кредитів) -90 годин, 2 кредити

1.6. Курс і семестр вивчення- 3 курс, 5, 6 семестр

1.7. Відомості про викладачів:

 ПІБ  Посада  Наукова ступінь  Пріоритетні наукові інтереси, досягнення
 Айтжанова Гулзіра Байділлаевна  Керівник модуля, доцент  к. м. н.  Особливості застосування фітопрепаратів
 Ізатова Айгуль Есенгельдіновна  доцент  д. м. н.  Особливості застосування препаратів в кардіології
 Есетова Камажай Утеніязовна  Старший викладач  к. м. н.  антиаритмічні засоби
 Кантуреева Гулзахіра Тасибаевна  викладач -  Особливості застосування препаратів в гастроентерології
 Мамашева Гульмира Мухтаровна  викладач -  полипрагмазия

1.8. Контактна інформація:

Адреса: вул. Акан Сері 34, 1 поверх (центр інтегрованого навчання)

Телефон: 8 (3272) 35-18-20

1.9 Політика дисципліни:

-не спізнюватися на заняття;

-Студенти допускаються до занять тільки в білих халатах;

-не пропускати заняття без поважної причини;

-активно брати участь в навчальному процесі;

-випісивать рецепти на препарати, для яких необхідне знання доз з розбором;

-Виконувати завдання по СРС відповідно до вимог і здавати їх у встановлені терміни, обов'язковими для здачі є 2 теми СРС;

-Студенти, які не склали всі рубежів контролі, до іспиту не допускаються;

-Студенти, які пропустили практичні заняття з поважних причин дозволяється відпрацювання за розпорядженням деканату;

-Під час занять, рубіжного контролю, іспиту категорично забороняється користуватися стільниковими телефонами, шпаргалкою і іншими засобами і т. д.Тест №225. Агреганттар | Вступ

Розподіл годин фармакології -2 по модулях | Теми для самостійної роботи студентів (СРС) | Оцінювані компетенції за темами занять | Основна | Практичні заняття | Шкала оцінки поточного і рубіжного контролю | Критерії оцінки за випісаваніе рецептів з розбором (поточний, рубіжний контроль) | Критерії оцінки есе | РД (рейтинг допуску). | II етап іспиту (інтерпретація виписаного рецепта і опису механізму дії) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати