Головна

A) Визначення

  1. Cтруктура анатомічних термінів З неузгодженого означення
  2. II. ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ БЕНЗИНУ МЕТОДОМ ГРХ
  3. VII. Порядок визначення переможців 1, 2, 3 етапів і вирішення спірних питань, пов'язаних з визначенням переможців
  4. А. Визначення опади фундаменту методом пошарового підсумовування для схеми лінійно-деформованого півпростору.
  5. Аксіоматичне визначення ймовірності

термін "логіка " походить від грецького слова "logos" і означає "думка", "слово", "розум", "закономірність". Як наука логіка є знання про способи і форми мислення, а так само про закони і правила міркування.

б) Поняття "форми мислення"

Мислення і міркування органічно пов'язані один з одним, але при цьому кожне має свій особливий сенс.

Мислення розуміється як розумна діяльність, спрямована на творче відображення світу, пізнання й осмислення буття, осягнення його дійсної суті - істини. Мислення - це об'єктивно виявляється реальність, що має біологічну основу. Воно має як спадковими, так і перетвореними рисами, і тому може розглядатися як з боку форми, так і з боку змісту.

З боку змісту мислення досліджується психологією, психіатрією, соціологією, філософією. Логіка ж розглядає мислення з формального боку, тобто вона вивчає те, в чому думка проявляється, передається, фіксується. основними формами мислення є поняття, судження, умовивід.

Думка не може існувати поза зв'язком зі своїм змістом. Тому форма виражає відношення думки до своїм змістом. Коли думка розчленовує зміст на окремі освіти, то тоді виникають елементарні форми мислення - поняття, розкривають сутність предметів. Наприклад, поняття "земля", "закон", "правопорушення".

Коли думка заперечує або стверджує наявність будь-яких властивостей або якостей предметів, то виникає судження. Наприклад, "земля родючості", "закон не застосовувався", "правопорушення не виявлено".

Коли думка утворює нове знання з відомих суджень, то виникає умовивід. Наприклад, "Усі правопорушення шкідливі. Діяння, вчинене К., є правопорушенням. Отже, діяння К. є шкідливим".

 Питання 2. Значення логіки для юридичної діяльності | В) Правила і закони міркування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати