Головна

Критерії оцінки логіко-дидактичної схеми

  1. SMART-критерії в цілепокладання
  2. VI. Показники за критеріями оцінки конкурсних робіт та методика оцінки конкурсних робіт
  3. VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. А. Визначення опади фундаменту методом пошарового підсумовування для схеми лінійно-деформованого півпростору.
  5. Алгебраїчні критерії стійкості Раусса і Гурвіца.
  6. АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСОВ НОВОНАРОДЖЕНИХ
 критерій  Рівень, оцінка в балах
 Превос-Ходна  прийнятно  Требуеткоррекціі  неприйнятно
 Відповідність змісту поставленим завданням.  7,5
 2.  Розташування матеріалу в логічній послідовності  7,5
 3.  Стиль викладу (лаконічність, ясне формулювання, структурованість)  11,25  7,5
 4.  Використано сучасні джерела інформації  7,5
 5.  Здатність до узагальнення матеріалу, чітким і ясним висновків.  11,25  7,5
 6.  Рівень орієнтованості в матеріалі  7,5
 7.  Уміння доповісти чітко, грамотно, послідовно з використанням наукової термінології.  7,5
 8.  Демонстрація творчого підходу  7,5
 9.  Якість оформлення, наочність  7,5

Література.

Основна:

1. Боровський Є. В., Макєєва І. М., Вагнер В. Д. Терапевтична стоматологія. 3-е изд., Перераб. і доп.- М., 2010. - 544 с.

1. Зазулевская Л. Я. Хвороби слизової оболонки порожнини рота - Алмати 2010 - 297 с.

Додаткова:

1. Захворювання слизової оболонки порожнини рота і губ / Под ред. Е. В. Боровського, А. Л. Машкиллейсон - М .: МЕДпресс, 2001. - 319 с.

  1. www.rulit.me/.../terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-read-30141 ...
  2. www.e-stomatology.ru/pressa/literatura/zsobrt/zsoblrt.htm

4. www.rmj.ru/articles_5731.htm

  1. www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411537.html
  2. www.webmedinfo.ru


Логіко-дидактична схема | Ауизди? ойилуи / стоматіттер /.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати