На головну

Основні терміни

  1. Oslash; Основні види інтерактивних методів навчання
  2. Quot;Критика здатності судження" - основні ідеї.
  3. Quot;Критика практичного розуму" - основні ідеї.
  4. Quot;Критика чистого розуму" - основні ідеї.
  5. Акціонерне товариство: основні риси і види.
  6. Антропогенні екосистеми. Екосистема сучасного міста. Вплив урбанізації на природу. Архітектурно-містобудівні аспекти будівельної екології. Основні принципи урбоекології
  7. Антропогенні фактори. Вплив виробничої діяльності людини на біосферу. Основні антропогенні фактори, що виникають внаслідок будівництва міст.

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Галузеве управління

Інтегруюча функція управління

Менеджмент розвитку

Менеджмент функціонування

Місцеве самоврядування

Місцеві державні адміністрації

Місцевий рівень управління

Національний рівень управління

Оптимізацій на функція регіонального управління

Організаційна автономія місцевого самоврядування

Перерозподільна функція регіонального управління

Правова автономія місцевого самоврядування

Представницькі органи місцевого самоврядування

Ради депутатів

Регіональний рівень управління

Стимулююча функція регіонального управління

Територіальна громада

Територіальне управління

Управлінське рішення

Фінансова автономія місцевого самоврядування


Питання до самоперевірки:

1. Зміст регіонального управління та його види.

2. Основні методологічні принципи системи управління регіоном.

3. Цілі та завдання регіонального управління.

4. Моделі регіонального управління. що діють у світі.

5. Основні рівні системи регіонального управління.

6. Засади територіальної влади в Україні.

7. Роль місцевих державних адміністрацій у процесі управління регіоном.

8. Зміст основних функцій управління.

9. Система місцевого самоврядування в Україні.

10. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

11. Органи місцевого самоврядування та їх повноваження.

12. Регіональний менеджмент і його види.

13. Управлінське рішення, його особливості на регіональному рівні та порядок розроблення.


5 Г. В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин. Управление региональной экономикой . М.: Финансы и статистика, 2001. - С86-87.

7 Там же. С. 18-20.

8 на основі Пістун м. Д., Мезенцев К. В., Тьорло В. О. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. С.115-118.

9 Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. - М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2000, с.128-130.

10 М. Д. Пістун, К. В. Мезенцев, В. О. Тьорло Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект: Монографія. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004, с.19,20.

11 Регіональна політика та механізми її реалізації / за ред. М.І. Долішного. - К.: Наукова думка, 2003, с. 128

[1] Корнієнко М. Пошук варіантів продовжується // Місцеве та регіональне самоврядування України. - № 1-2 (6,7) - К., 1994, с. 20-25.

[2] Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування. // Місцеве та регіональне самоврядування України. - №1-2 - К., с.68-73.

12 на основі: Г. В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин. Управление региональной экономикой . М.: Финансы и статистика, 2001. - С103-110

13 Современное управление. Энциклопедический справочник. (пер. с англ. Американская ассоциация управления. - М.: Издатцентр. 1977. Т.1. С.10-11.

14 Фахутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. - М:, ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез, 1998. С.65.

15 : Г. В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин. Управление региональной экономикой . М.: Финансы и статистика, 2001. - С.122.Регіональний менеджмент.12 | Вибір методики конструювання виробів колекції

Теоретичні засади регіонального управління. | Світовий досвід регіонального управління. | Федеративна республіка Німеччини. | Франція. | Польща. | Роль місцевого самоврядування в управління регіональним розвитком. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати