Аналіз стратегічного портфелю компанії | Зростання | Матриця "зростання ринку - конкурентні позиції підприємства". | Старий ринок новий ринок | Довготермінова привабливість галузі |

загрузка...
загрузка...
На головну

Варіант 1

  1. Варіант
  2. Варіант 0
  3. Варіант 1
  4. Варіант 1
  5. Варіант 1
  6. Варіант 1

1 . вкажіть на стратегічні одиниці бізнесу фірми:

1) Центр прибутку;центр відповідальності; центр витрат;

2) Підприємство, відділення, магазин, мережа магазинів;

3) Бухгалтерія, відділ збуту, кадрова служба, виробничі підрозділи;

4) Проблемно-цільові групи, виробничі групи, групи прогнозування і розробки стратегії.

2. матриця Бостонської консультативної групи класифікує бізнес-одиниці підприємства за такими показниками:

1 ) Конкурентні переваги, галузеве оточення;

2) Відносна частка ринку, темпи зростання галузевого ринку;

3) Привабливість галузі,"сила"бізнесу;

4) Новизна товару, новизна ринку.

3. на етапі зростання життєвого циклу товару перебуває стратегічний господарський підрозділ:

1)"собака";

2)"зірка";

З )"дійна корова";

4)"важка дитина".

4. при виборі можливих стратегій підприємсва застосовується матриця відомого американського спеціаліста І. ансоффа з урахуванням таких показників:

1) Новизна товару , новизна ринку;

2) Конкурентна позиція, частка ринку;

3) Етап життєвого циклу галузі, обсяги виробництва продукції;

4) Ціна продукції, обсяги виробництва.

5. ознаками положення на галузевому ринку стратегічного господарського підрозділу"дійна корова"відповідно до матриці Бостонської консультативної групи є:

1 ) Значна частка ринку, що збільшується швидкими темпами;

2) Значна частка ринку, що збільшується повільними темпами;

3) Значна частка неперспективного ринку;

4) Значна частка перпективного ринку.

 Вибір нової стратегії | Варіант 2
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати