Головна

На який термін видають листок непрацездатності хворим на вперше діагностований туберкульоз у разі потреби?

  1. DOTS - стратегія, адаптована до національної програми лікування хворих на туберкульоз
  2. Активність і соціальна детермінація мислення
  3. В період прийому протитуберкульозних препаратів інші профілактичні щеплення протипоказані на 6 міс, окрім щеплення проти дифтерії.
  4. Визначення економічно раціональних термінів заміни обладнання
  5. Визначення терміну та причини виникнення внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ).
  6. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення
  7. Виявлення туберкульозу при зверненні за медичною допомогою

А. до 10 місяців

В. до 4-5 місяців

С. до 11 місяців

D. на невизначений термін.

8. Як часто обстежуються особи із групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз?

А. 1 раз на 2 роки

В.1 раз на рік

С. 1 раз в півроку

D. 1 раз на 5 років

Е. У кожного індівідувально.

Перерахуйте основні методи виявлення туберкульозу?

Яким хворим на туберкульоз надається безстрокова інвалідність?

Еталони відповідей.

1. С; 2. Е; 3. Е; 4. В; 5. В; 6. Медичними та соціальними; 7. А; 8. В; 9. Туберкулінодіагностика, флюорографічне обстеження, дослідження харкотиння на наявність КСБ та МБТ; 10. Особам з тяжким незворотним туберкульозним процесом, а також після пульмонектомії у випадках значних деформацій грудної клітки.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ільницький І. Г., Мельник В. П., М'ясников В. Г., Панасюк О. В., П'ятночка І. Т., Фещенко Ю.І. Фтизіатрія: навчальний посібник. - Київ: ЦМК з ВМО МОЗ України. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. - 1996. - 250с.

2. Перельман М. И., Корякин В. А., Богадельникова И. В. Фтизиатрия. - М.: 2004. - 502с.

3. Фтизіатрія: Підручник /За загальною ред. В.І. Петренка. - Вінниця: Нова книга, 2006.- 504с.

4. Фтизіатрія: Навчальний посібник українською та англійською мовами. / І. Т. П'ятночка, С.І. Корнага, В.І. П'ятночка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 260с.

5. Фтизіатрія: Підручник / За загальною ред. акад. Циганенка А. Я. і проф. Зайцевої С.І. - Х.: Факт, 2004. - 390с.

6. Наказ МОЗ України №490 від 28.10.2003 року.

7. Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Ільницький І. Г. «Основи клінічної фтизіатрії» - Київ-Львів, - 2007 рік.

8. Фещенко Ю.І., Мельник В. М. «Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні». - Київ: «Здоров'я». - 2007.

 Який рентгенологiчний метод застосовується для скринiнгового обстеження населення з метою виявлення патології органiв дихання, зокрема, туберкульозу? | Якщо майно не реалізовано протягом місяця після проведення переоцінки, проводиться додаткова переоцінка у порядку, визначеному в п. 12 Порядку.

Специфічна профілактика | В період прийому протитуберкульозних препаратів інші профілактичні щеплення протипоказані на 6 міс, окрім щеплення проти дифтерії. | Кому iз перелiчених контингентiв дорослих хiмiопрофiлактика не показана? | ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ | Групи диспансерного обліку | Участь медичних працівників загальної мережі у своєчасному виявленні | Який строк спостереження в групі 5.4? | Розділ ХV | Виявлення туберкульозу при зверненні за медичною допомогою | Експертиза працездатності хворих на туберкульоз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати