Головна

Який рентгенологiчний метод застосовується для скринiнгового обстеження населення з метою виявлення патології органiв дихання, зокрема, туберкульозу?

  1. C. Групи здоров'я населення
  2. COSY із затримкою: виявлення малих КССВ.
  3. D графика. Методы 3D моделирования, достоинства и недостатки.
  4. Ex.7. Используя текст, составьте список слов, называющих основные методы исследования больных и цели их использования. Составьте предложения с этими словами.
  5. G ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Метод правового регулирования, характеризуется
  6. GІмунітет - властивість організму, що забезпечує його несприйнятливість до інфекційних хвороб або отрут (зокрема, до токсинів).

А. Оглядова рентгенографiя.
В. Комп'ютерна томографiя.
С. Флюорографiя.
D. Рентгеноскопiя.
Е. Бронхографiя.

2. Пенсiонер 62-ти рокiв. Тридцять рокiв працював шахтарем.

До якого контингенту вiн має бути вiднесений при плануваннi профiлактичного огляду на туберкульоз?

А. До організованого населення.
В. До працівників малих підприємств.

С. До неорганiзованого населення.

D. До обов'язкових контингентів.

Е. До групи "підвищеного ризику" захворювання на туберкульоз.

3. Чоловiк 49-ти рокiв страждає на психiчне захворювання. Інвалiд II групп, не працює.

До якого контингенту вiн має бути вiднесений при плануваннi профiлактичного огляду на туберкульоз?

А. До організованого населення.
В. До працівників малих підприємств.

С. До неорганiзованого населення.

D. До обов'язкових контингентів.

Е. До групи "підвищеного ризику" захворювання на туберкульоз.

З якого віку починається проведення масових флюорографiчних обстежень?

А. З 14 років.
В. З 15 років.
С. З 17 років.

D. З 18 років.

Е. З 20 років.

Через який термін часу проводять повторну експертизу інвалідам II і III груп?

А. Через 2 роки

В.Через 1 рік.

С. Через 6 місяців

D. Через 5 років

Е. У кожного індівідувально.

Якими факторами зумовлено порушення працездатності при туберкульозі?Експертиза працездатності хворих на туберкульоз | На який термін видають листок непрацездатності хворим на вперше діагностований туберкульоз у разі потреби?

Неспецифічна профілактика | Специфічна профілактика | В період прийому протитуберкульозних препаратів інші профілактичні щеплення протипоказані на 6 міс, окрім щеплення проти дифтерії. | Кому iз перелiчених контингентiв дорослих хiмiопрофiлактика не показана? | ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ | Групи диспансерного обліку | Участь медичних працівників загальної мережі у своєчасному виявленні | Який строк спостереження в групі 5.4? | Розділ ХV | Виявлення туберкульозу при зверненні за медичною допомогою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати