Головна

DOTS - стратегія, адаптована до національної програми лікування хворих на туберкульоз

  1. Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів їх лікування
  2. Академічна автономія Кожен виш отримав право впроваджувати власні освітні та наукові програми.
  3. Алгоритм спостереження хворих на ТОМ і ЦНС
  4. АПК в системі національної економіки
  5. Б. Теми відповідно до програми курсів з різних галузей права.
  6. Бальна оцінка стану хворих на муковісцидоз

Зважаючи на стрімке зростання захворюваності на туберкульоз та смертності від нього в усьому світі, поширення медикаментозної резистентності мікобактерії туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів із початку 90 років, ВООЗ у 1993 році проголосила глобальну небезпеку з туберкульозу. За ініціативою ВООЗ була розроблена стратегія контролю над туберкульозом, яка гарантує найкращий спосіб застосування протитуберкульозних препаратів, що існують - короткострокове лікування під безпосереднім наглядом - DOTS (Directly Observed Treatment Short-course).

Стратегія DOTS складається з 5 компонентів:

1. Постійна підтримка програми боротьби з туберкульозом з боку уряду і регіональних органів управління охороною здоров'я.

2. Виявлення випадків захворювання на туберкульоз за допомогою мікроскопічного дослідження мокротиння всіх хворих, що звернулися в медичну установу з підозрою на туберкульоз.

3. Проведення стандартного режиму лікування від 6 до 8 місяців у всіх хворих із позитивним мазком мокротиння під безпосереднім спостереженням медичних працівників.

4. Регулярне, безупинне забезпечення всіма необхідними протитуберкульозними препаратами.

5. Стандартна система реєстрації і звітності для проведення оцінки як результатів лікування, так і програми боротьби з туберкульозом в цілому.

Зазначені компоненти DOTS стратегії спрямовані на досягнення наступної мети: виявлення 70% бацилярних форм туберкульозу (серед усіх форм туберкульозу) і досягнення припинення бактеріовиділення в 85% хворих, що пройшли повний курс хіміотерапії.

Оскільки епідемія туберкульозу відзначалась переважно в бідних країнах світу, в яких були відсутніми Національні програми боротьби з туберкульозом, провідною ідеєю DOTS стратегії було насамперед залучення найбільш економічних заходів по виявленню та лікуванню туберкульозу, які б забезпечили контроль над епідемією. Тому в класичний варіант DOTS стратегії не включені бактеріологічні та рентгенологічні методи діагностики туберкульозу й моніторингу результатів лікування, які потребують значних коштів та відсутній компонент первинної і вторинної профілактики туберкульозу.

В Україні розроблена концепція нової Національної програми боротьби з туберкульозом, яка базується на DOTS стратегії. DOTS стратегія в Україні адаптована до національної розвиненої системи охорони здоров'я та передбачає не тільки виявлення та лікування туберкульозу, але і його профілактику. Виявлення туберкульозу спрямоване на діагностику не тільки заразних форм туберкульозу методом мікроскопії мазку, але й мало заразних форм бактеріологічним та рентгенологічними методами і незаразних форм туберкульозу в дітей та ВІЛ-інфікованих за допомогою туберкулінодіагностики.

DOTS стратегія спрямована на лікування впершедіагностованого туберкульозу із застосування протитуберкульозних препаратів I ряду, який не ускладнений мультирезистентністю мікобактерій туберкульозу. Для лікування випадків мультирезистентного туберкульозу передбачена стратегія DOTS плюс, яка відрізняється додатковим обсягом обстежень пацієнтів та режимами хіміотерапії, в яких використовують переважно протитуберкульозні препарати II ряду. Усі принципи DOTS суворо дотримуються в DOTS плюс програмі.

В Україні, де реєструється високий рівень медикаментозної резистентності, в тому числі мультирезистентності (первинної - від 5 до 20%, вторинної - від 40 до 65%) DOTS стратегія впроваджена у розширеному вигляді DOTS програми, адаптованої до української системи охорони здоров'я (DOTS та DOTS плюс одночасно).

 Яку етiотропну терапiю слiд призначити хворому в iнтенсивнiй фазi? | Концепція адаптованої DOTS-стратегії в Україні

Антимікобактеріальні препарати | Фармакологічна характеристика антимікобактеріальних препаратів | Шляхи і методи введення антимікобактеріальних препаратів | Побічна дія антимікобактеріальних препаратів | Побічні ефекти від протитуберкульозних препаратів І ряду | Стандартизована антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз | Рекомендовані схеми лікування дітей, які належать до 3 категорії | Патогенетична та симптоматична терапія | Хірургічне лікування хворих на туберкульоз | Яке захворювання є протипоказанням для призначення iзонiазиду? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати