Головна

Завдання 1.

  1. II. Завдання І функції професійної орієнтації молоді, яка навчається
  2. V. Пояснення домашнього завдання (2 хв).
  3. VIII. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  4. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  5. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв).
  6. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..
  7. VІ. Пояснення домашнього завдання (1 хв)..

1. Визначення сорту круглого лісоматеріалу. Сорт визначається згідно стандарту (ГОСТ 9463-88 для хвойних порід в ГОСТ 9462-88 - для листяних порід, табл. 3), враховуючи діаметр лісоматеріалу по кожній ваді окремо. Загальний сорт визначається по найнижчому сорту.

Приклад № 1. Визначити сорт круглого лісоматеріалу: сосна, діаметр фактичний - 25,0 см, довжина фактична - 3,05 м, вади: здоровий сучок - 3,0 см, ядрова гниль - 7,2 см, стріла прогину простої кривизни - 3,2 см. Сортиментний план - пиловочник, будівельна колода.

Розв'язання:

1. Сорт по здоровому сучку - І

І ІІ ІІІ

5 см 10 см будь-які розміри

2. Сорт по ядровій гнилі - 3

І ІІ ІІІ

1/4 1/4 1/3

25,0 25,0 25,0

4 4 3

3. Сорт по простій кривизні - 2

І ІІ ІІІ

1% 1,5% 2%

3,2

Кп = 305 ž100 = 1,04%

4. Загальний сорт - 3

Відповідь: сорт круглого сортименту - 3

Завдання 2. Встановлення застосування

Застосування встановлюється, враховуючи породу, вади, сорт, діаметр, довжину, сортиментний план за стандартами (ГОСТ 9463-88 для хвойних порід, ГОСТ 9462-88 - для листяних порід, табл. 2).

Приклад 2. Для попереднього завдання встановити застосування.

Розв'язання. Згідно ГОСТ 9463-88, табл. 2 даний сортимент може бути пиловочником (пункт 1-а), будівельною колодою він не може бути, оскільки його сорт 3, діаметр 25,0 см і він має ядрову гниль (пункт 14, табл. 2)

Відповідь: застосування пиловочник.

Завдання 3. Визначення стандартного діаметру

Стандартний діаметр визначається, враховуючи градацію по діаметру. Градація для дрібних лісоматеріалів - 1 см, градація для середніх і крупних - 2 см.

Приклад 3. Визначити стандартний діаметр, якщо фактичний - 25,0 см.

Оскільки, число 25,0 - непарне, то його заокруглимо до 26,0 см.

Відповідь: стандартний діаметр - 26,0 см

Завдання 4. Визначення стандартної довжини.

Для визначення стандартної довжини необхідно від фактичної довжини відняти припуск, і отримане значення заокруглити до ближчого меншого стандартного значення, враховуючи градацію по довжині.

Приклад 4. Визначити стандартну довжину, якщо фактична - 3,05 м, порода - сосна, пиловник.

Розв'язання: Припуск для сосни П = 0,05 м, градація для пиловника сосни - 0,25 м.

ℓф - П = 3,05 - 0,05 = 3,00 м

3,00 м 3,25 м

Відповідь: стандартна довжина - 3,00 м.

Завдання 5. Визначення об'єму (точність 0,001 м3).

Об'єм визначається в м3 згідно стандартної довжини і стандартного діаметра за формулою Дементьєва, кубатурою лінійкою, таблицями (ГОСТ 2708-75)

Приклад 5. Визначити об'єм колоди, якщо стандартна довжина - 3,00 м, стандартний діаметр - 26,0 см.

Розв'язання. 5.1. За формулою Дементьєва

V = d2 (ℓ - 0,3) м3

V = 0,262 (3,0 - 0,3) = 0,0676 ž2,7 = 0,183 м3

5.2. За кубатурою лінійкою:

ℓст = 3 м dст = 26 см V = 0,185 м3

5.3. За таблицями

ℓст = 3 м dст = 26 см V = 0,185 м3

Завдання 6. Маркування деревини

Маркування наноситься на верхній торець лісоматеріалу. При цьому вказується сорт римськими цифрами і остання цифра стандартного діаметру арабськими цифрами.

Приклад 6. Вказати маркування, якщо сорт 3, стандартний діаметр - 26 см.

Відповідь: ІІІ 6

Завдання 7. Визначити розміри стосу дров, об'єм стосу у складочних і щільних м3.

Приклад 7. Висота стосу (Н) - 1 м, ширина стосу (В) - 1 м, довжина (L) - 4 м. Коефіцієнт повнодеревності (КП) - 0,7.

Розв'язання: об'єм стосу в складочних м3 визначається за формулою:

Vскл. м3 = L ž Н ž В скл. м3

Vскл. м3 = 4 ž 1 ž 1 = 4 скл. м3

Об'єм стосу в щільних м3 визначається за формулою:

V = Vскл. м3 ž Кп щ м3

V = 4 ž 0,7 = 2,8 щ м3

Відповідь: Об'єм стосу 2,8 щ м3.

Контрольні запитання

1. Що таке вади деревини?

2. Скільки є сортів ділової деревини?

3. Що таке складочний м3?

4. Що таке щільний м3?

Порядок оформлення і представлення звітів

1. Титульна сторінка і текстова частина оформляється згідно вимог СТП 0І- 90 "Титульні листи і форма звітів з практичних робіт".

2. Схеми і таблиці виконуються олівцем під лінійку.

ЗАДАЧА

Сосна dст = 26 см, крупні

lф = 5,55 м Сорт визначається згідно стандартів ГОСТ 9463-88 (хвойні) або

dф = 25,0 см ГОСТ 9462-88 (листяні) за таблицею 3 (хвойні - ст. 7,

Здор. Суч. = 2 см листяні - ст. 20)

6 см Сорт визначається по кожній ваді окремо. Загальний сорт

Т. С. = 2 см визначається по найнижчому сорту.

Я. Г. = 3 см І ІІ ІІІ дрова

С. П. = 7 см здоровий сучок - ІІ сорт

Т. Т. У = 5 см 5 10 будь-які

тютюновий сучок - ІІ сорт

- 2 5

dст -? ядрова гниль - І сорт

Гр. по товщ. - ? 1/4 d 1/4 d 1/3 d

Сорт - ? 25/4 = 6.25 25/4 = 6.25 25/3 = 8.33

Вид сортименту ? Якщо по окремій ваді допускаються два сорти, то береться

lст - ? вищий сорт.

V - ? торцева тріщина від усушки - І сорт

Маркування 5 5 25

Кривизна - ІІ сорт

1,0% 1,5% 2,0%

Загальний сорт - ІІ

Вид сортименту Порода Сорт Діаметр Довжина Вади
Пиловник + + + + + (завжди у вадах)
Будівельна колода + + - + -

В круглих сортиментах, що призначені для використання в круглому вигляді (будівельна колода, підтоварник, рудникова стійка) не допускаються тютюнові сучки та грибні пошкодження.

Вид сортименту - пиловник.

lф - П = 5,55 - 0,05 = 5,5 (0,25)

lст = 5,5 м

5,5 5,75

Vтабличний = 0,35 щ. М3 (таблиці об'ємів)

Vрозрахунковий = d2*(l-0,3) = (0,26)2*(5,5-0,3) = 0,0676*5,2 = 0,3513 щ. М3

ІІ 6

______

____

______

______

______

______

Т е м а9. Пиломатеріали

1. Поняття про пиломатеріали.

Пиломатеріал - це продукція, яка отримується із деревини в результаті її повздовжнього розпилювання без зміни фізичних та хімічних властивостей деревини.

Сировиною для виробництва пиломатеріалу є пиловник. Виробництво пиломатеріалів здійснюється в деревообробних та лісопильних цехах на лісопильних рамах, стрічковопильних та круглопильних верстатах для повздовжнього розпилювання.

2. Класифікація пиломатеріалів по формі та розмірам поперечного перерізу.

1) Пластина - це продукція, яка отримується із круглого сортименту в результаті його повздовжнього розпилювання на дві симетричні частини.

2) Четвертина - це продукція, яка отримується із круглого сортименту в

результаті його повздовжнього розпилювання на чотири симетричні частини.

3) Брус - це пиломатеріал, у якого товщина і ширина більше 100 мм.

В залежності від кількості пропилених сторін є такі види брусів:

· чотирьохкантний - це брус, у якого пропилені чотири сторони.

· трьохкантний - це брус, у якого пропилені три сторони.


· двохкантний - це брус, у якого пропилені дві сторони.


4) Шпала - це спеціальний вид бруса, який використовується як опора рейок залізниць.

5) Брусок - це пиломатеріал, у якого товщина не більше 100 мм, а ширина не перевищує дві товщини.

6) Дошка - це пиломатеріал, у якого товщина не перевищує 100 мм, а ширина перевищує дві товщини.


≤100 мм

>2Т

7) Обапіл - це пиломатеріал, який отримується із бічної частини колоди і у якого внутрішня поверхня пропилена повністю, а зовнішня не пропилена або пропилена частково.

Обаполи поділяються на два види:

· обапіл дощатий - це пиломатеріал, отриманий із бічної частини колоди і у якого внутрішня поверхня пропилена повністю, а зовнішня - частково, і величина пропилу перевищує половину довжини обаполу.

· обапіл горбильний - це пиломатеріал, отриманий із бічної частини колоди і у якого внутрішня частина пропилена повністю, а зовнішня не пропилена або пропилена частково, і величина пропилу не перевищує половини довжини обаполу.

3. Класифікація пиломатеріалів за ступенем обробітку.

1. Необрізні - це пиломатеріали, у яких пропилені пласті, а кромки не пропилені.

2. Односторонньо обрізні - це пиломатеріали, у яких пропилені пласті і одна кромка.

3. Обрізні - це пиломатеріали, у яких пропилені пласті і кромки. Обрізні поділяються на два види:

Ø обрізні обзольні - це пиломатеріали, у яких пропилені пласті і кромки і у яких є допустима частина обзолу. Обзол - це частина бічної поверхні колоди, що залишилася на пиломатеріалі.

Ø чисто обрізні - це пиломатеріали, у яких пропилені пласті і кромки і у яких немає обзолу.

обзол


4. Елементи пиломатеріалу.

1. Пласть - це повздовжня широка поверхня пиломатеріалу.

2. Кромка - це повздовжня вузька поверхня пиломатеріалу.

3. Торець - поперечна поверхня пиломатеріалу.

4. Ребро - лінія перетину двох поверхонь.

5. Обмір і облік пиломатеріалів.

5.1. У пластин вимірюється довжина і діаметр у верхньому відрізі без кори . Об'єм визначається за таблицями об'ємів, кубатурними лінійками, формулами Дємєнтьєва. Результат ділиться на 2.

5.2. У четвертин вимірюється довжина і радіус у верхньому відрізі без кори. Радіус множиться на 2. Об'єм визначається за таблицями об'ємів, кубатурними лінійками, формулами Дємєнтьєва. Результат ділиться на 4.

5.3. У обрізних пиломатеріалів з паралельними кромками вимірюються дов- жина, товщина і ширина. Товщина і ширина вимірюються відступивши не менше 150 мм від торців. Об'єм визначається за формулою V м3= Lм ž Тм ž Шм.

5.4. У обрізних пиломатеріалів з непаралельними кромками вимірюються дов- жина, товщина і ширина. Товщина вимірюються відступивши не менше 150 мм від торців. Ширина визначається на середині довжини. Об'єм визначається за формулою V м3= Lм ž Тм ž Шм.

5.5. У необрізних пиломатеріалів вимірюються довжина, товщина і ширина. Товщина вимірюються відступивши не менше 150 мм від торців. Ширина визначається на середині довжини як середнє між шириною верхньої і нижньої пластей без кори. Об'єм визначається за формулою Vм3= Lм ž Тм ž Шм.

5.6 Обаполи складаються у щільні штабелі. У штабелів вимірюються висота, довжина і ширина. Об'єм визначається за формулою Vскл. м3=Lм žHм žШм.

V щ. м3= Vскл. м3 ž Кп (0,5-0,6)

Контрольні запитання

1. Що таке дошка?

2. Що таке брус?

3. Що таке брусок?

4. Що таке обзол?

5. Що таке обапіл?

6. Що таке необрізний пиломатеріал?

7. Що таке обрізний пиломатеріал?

Література: Михайличенко А. Л, Сметанин И. С. Древесиноведение и лесное товароведение. - М.:Лесная пром., 1987, с. 122-134

Самостійно опрацювати:

1. Заготовки загального призначення.

2. Заготовки коліс, кінських возів.

3. Ящики дощаті, штахетник, держаки.

Література: Михайличенко А. Л, Сметанин И. С. Древесиноведение и лесное товароведение. - М.:Лесная пром., 1987, с. 134-155Практична робота № 2 | Практична робота № 3

Лубни -2012 | Будова дерева. | Лабораторна робота № 1 | Лабораторна робота № 2 | Поняття про вади. Групи вад. | Характеристика вад форми стовбура. | Вади будови деревини. | Поняття про антисептики. | Практична робота № 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати