Головна

Методика аналізу навчальних занять у ВНЗ

  1. II Методика виконання роботи
  2. II Методика виконання роботи
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи.
  5. II Методика дослідження складання коливань
  6. II Методика проведення роботи
  7. II Методика проведення роботи

Для вдосконалення педагогічної майстерності викладач повинен вміти правильно і детально проаналізувати будь-яке заняття. Особливо важливим це є для молодих викладачів, які таким чином набувають досвіду викладання предметів і педагогічного досвіду взагалі. Полегшити роботу над аналізом допоможуть нижченаведені поради та схеми.

Схема комплексного аналізу заняття

1.Дата, група.

2.Кількість студентів (загальна, відсутніх, присутніх).

3.Підготовка аудиторії до заняття (порядок, дошка, ТСО).

4.Навчальна програма - робочий план (відповідність)

5.Зв'язки: між темами, міжпредметні.

6.Організація на початку і в кінці заняття.

7.Підготовка студентів до заняття (витрачений час).

8.Повідомлення теми і мети заняття.

9.Відповідність структури заняття його типу.

10.Логічна послідовність між елементами заняття.

11.Раціональність розподілу часу на кожен елемент заняття.

12.Методи перевірки знань.

13.Чіткість формування питань.

14.Об'єктивність та мотивування оцінок.

15.Методи заохочення.

16.Якість виявлених знань.

17.Зв'язок теорії з практикою.

18.Професійна спрямованість у формуванні фахівців для державної податкової служби України.

19.Науковість.

20.Доступність.

21.Ефективність використаних методів і прийомів подачі матеріалу.

Загальні відомості про заняття

1.Дата, група, прізвище, ім'я, по батькові викладача, скільки всього студентів, скільки відсутніх.

2.Обстановка і устаткування аудиторії: порядок, чистота, підготовлена ??чи дошка, наочність, ТСО.

3.Вчасно почалося і закінчилося заняття.

4.Тема урока. Мета заняття (як визначає викладач мета заняття).

5.Мета відвідування заняття.

6.Місце даного заняття в системі по темі або по курсу в цілому

7.Порівняти навчальну програму з даного предмету з робочим планом. Дізнатися, скільки годин виділяється на тему, щоб визначити правильність розподіленого матеріалу.

Зв'язок даного заняття з попереднім, як він здійснюється.мотивація навчання | Тип і структура заняття

брейнштурм | Кейс-стаді | Круглий стіл | ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ | методи контролю | семестровий контроль | Функції педагогічного контролю | Поняття про тести і методика їх складання | Форми тестових завдань | Закрита форма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати