Головна

Підбір мікрофільтрів і барабанних сіток

  1. Вибір теми, підбір та вивчення літератури
  2. Підбір і розрахунок МТА для виконання основних операцій.
  3. Підбірка крилатих афоризмів із «Так казав Заратустра» Ф. Ніцше
  4. Професійний підбір кадрів

Барабанні сітки і мікрофільтри слід застосовувати для видалення з води крупних плаваючих і завислих домішок (в том числі фіто- і зоопланктона). Мікрофільтр має конструкцію барабана, який обертається, зі зйомними фільтруючими сітчастими елементами, на які натягнуті мікросітки з розмірами чарунок 40х40 або 60х60 мкм. Барабан занурений у приймальну камеру. Річкова вода надходить через бокову стінку всередину барабана, забруднення, що залишились на сітці змиваються у верхньму положенні барабана. Швидкість обертання барабана - 40 - 60 м/год; глибина його занурення у воду - 2/3 діаметра; швидкість фільтрації складає 5 - 25 л/с на 1м2 корисної площі мікросітки; втрати тиску на мікросітці допускаються до 0,2 м, а в установці вцілому - до 0,5м; витрата промивної води - до 1,5% від загальної витрати води.

Разом із мікрофільтрами (барабанними сітками) слід передбачити вхідну камеру, яка забезпечує видалення повітря з води, змішування і контакт з реагентами. Мікрофільтри розташовують над вхідною камерою.

Підбір мікрофільтрів здійснюється за продуктивністю водоочисного комплексу QВВ, м3/добу. Приймаємо 2 робочих і 1 резервний мікрофільтри, продуктивністю кожен:

, м3/добу

Характеристики мікрофільтрів типу МФ і барабанних сіток типу БС наведені в табл. 5.12.

Місткість контактної камери визначаємо за формулою:

, м3 (5.98)

де t - тривалість перебування води в камері, прийм. t = 5 - 20 хв.

Таблиця 5.12 - Технічні характеристики мікрофільтрів і барабанних сіток

Довжину, А, м, і ширину, В, м, камери приймаємо за табл. 5.12 для прийнятої марки мікрофільтра. Тоді поперечний переріз камери:

, м2 (5.99)

Камера повинна складатись не менше, ніж з двох відділень: вона має три вертикальні перегородки, які забезпечують поворот потоку на 180°. Перша перегородка не доходить до максимального рівня води, друга - до дна на висоту 0,9 м.

5.2.9 Розрахунок споруд остаточного очищення водиПрояснювачі із шаром завислого осаду | Швидкі фільтри

Береговий водозабір | Русловий водозабір | Перегородковий змішувач | Дірчастий змішувач | Вихровий (вертикальний) змішувач | Горизонтальні відстійники | Контактні прояснювачі | | Керівник проекту ___ ___ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати