Головна

Перегородковий змішувач

  1. Вихровий (вертикальний) змішувач
  2. Дірчастий змішувач

Виконується у вигляді прямокутного залізобетонного лотка з каналами із перегородками, що забезпечують горизонтальний рух води з поворотами на 180°.

Продуктивність одного змішувача становить: , м3/год

Об'єм змішувача визначаємо за формулою:

, м3 (5.20)

де t - час перебування води у змішувачі, прийм. t = 1,5 - 2,0 хв.

Площу лотка змішувача в плані розраховуємо за формулою:

, м2 (5.21)

де Н - глибина води у змішувачі, прийм. Н = 0,4 - 0,5 м.

Ширину одного каналу змішувача визначаємо за формулою:

, м (5.22)

де V - швидкість руху води в каналі змішувача, V = 0,5 - 0,7 м/с;

Число поворотів води в змішувачі повинно бути m = 8 - 10, тоді число каналів n = m + 1.

Загальна довжина всіх каналів змішувача повинна становити: , м, тоді довжина одного каналу (фактична довжина змішувача) складе:

, м (5.23)

Ширину лотка змішувача в плані визначаємо за формулою:

В = F/Lзм, м (5.24)

Втрати напору на одному повороті змішувача визначаємо за формулою:

, м (5.25)

де ζ - коефіцієнт гідравлічного опору, прийм. ζ = 2,9.

Тоді загальні втрати напору в змішувачі складуть: hзаг = m ∙ h1, м.Русловий водозабір | Дірчастий змішувач

Береговий водозабір | Вихровий (вертикальний) змішувач | Горизонтальні відстійники | Прояснювачі із шаром завислого осаду | Підбір мікрофільтрів і барабанних сіток | Швидкі фільтри | Контактні прояснювачі | | Керівник проекту ___ ___ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати