Головна

Типи радіоактивного випромінювання

  1. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
  2. Будова світлодіодів, зовнішній квантовий вихід і втрати випромінювання
  3. Внутрішній фотоефект - це перерозподіл електронів за енергетичним станом в результаті поглинання ними електромагнітного випромінювання.
  4. Вплив іонізуючого випромінювання на біологічні об'єкти при загальному опроміненні
  5. Гамма-випромінювання. Взаємодії g- променів з речовиною
  6. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини
  7. Експозиційна доза характеризує іонізуючу здатність випромінювання і показує, скільки пар іонів воно утворює в одиниці маси опроміненої речовини.

У разі вибуху ядерного боєприпасу протягом 10 - 15 с діє дуже потужне радіоактивне випромінювання, яке в своєму складі має альфа-, бета-, гамма- і нейтронне випромінювання. Ці ж типи випромінювання супроводжують будь-який радіоактивний розпад. Загальна подібність радіоактивного випромінювання різних типів - можливість іонізувати атоми і молекули речовини, в якій вони розповсюджуються.

Альфa-випромінювання - це потік альфа-частинок з початковою швидкістю 20 000 км/с. При альфа-розпаді з ядра вилітає порівняно важка альфа-частинка, яка являє собою ядро атома гелію. Енергія альфа-частинки, яка вилетіла, досить висока - 5 - 10 MeB - майже в мільйон разів більша від енергії електрона в атомі. У зв'язку з цим альфа-частинки, проходячи через речовину, спричиняють у ній значні зміни внаслідок іонізації та збудження атомів.

Альфа-частинка взаємодіє найефективніше з речовиною тому, що має великий заряд і відносно малу швидкість. Внаслідок цього є великою її іонізаційна можливість, а проникаюча здатність - незначна. Аркуш паперу повністю затримує альфа-частинки. Надійним захистом від альфа-частинок при зовнішньому опроміненні є одяг людини.

Бета-випромінювання - це потік бета-частинок. Бета-частинкою називається електрон або позитрон, який випромінює енергію і його швидкість близька до швидкості світла. Їх заряд менший, а швидкість більша, ніж у альфа-частинок. У зв'язку з цим бета-частинки мають меншу іонізуючу та більшу проникаючу здатність, ніж альфа-частинки.

Бета-частинки повністю поглинаються віконним і автомобільним склом та сталевими екранами у декілька міліметрів. Одяг людини поглинає біля 50 % бета-частинок. Оскільки альфа- і бета-випромінювання мають невелику проникаючу здатність, то вони небезпечніші при потраплянні в організм людини чи безпосередньо на шкіру.

Гамма-випромінювання представляє собою електромагнітне випромінювання, яке виділяється ядрами атомів при радіоактивних перетвореннях. Гамма-випромінювання супроводжується бета-розпадом, а інколи альфа-розпадом.

За своєю природою гамма-випромінювання подібне до рентгенівського, але має значно більшу енергію. Розповсюджується із швидкістю світла.

Гамма-кванти не мають електричного заряду, тому їх іонізуюча здатність значно нижча, ніж у альфа- та бета-частинок. Поряд з цим гамма-випромінювання має найбільшу проникну здатність і є основним фактором уражаючої дії радіоактивних випромінювань.

Нейтронне випромінювання - це потік нейтронів. Швидкість розповсюдження нейтронів досягає 20 000 км/с. Нейтрони не мають електричного заряду, тому легко проникають в ядра атомів і захоплюються ними. Нейтронне випромінювання має сильну вражаючу дію при зовнішньому опромінюванні.

 Радіоактивність. Джерела радіоактивності | Характеристики радіоактивності

Характеристика ступенів руйнування при вибухах | Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху | Методика розрахунку надлишкового тиску для горючих газів, парів ЛЗР і ГР | | Розрахунок надлишкового тиску для індивідуальних горючих речовин, до складу яких не входять з атоми С, Н, О, N, CI, Br, I, F | Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху для приміщень в яких обертається горючий пил | Розрахунок категорії приміщень за пожежною небезпекою | Методи розрахунку значень критеріїв вибухопожежної і пожежної небезпеки зовнішніх установок | Метод розрахунку значень критеріїв пожежної небезпеки для горючого пилу | Метод розрахунку інтенсивності теплового випромінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати