Головна

Розрахунок категорії приміщень за пожежною небезпекою

  1. В останню чергу, як було зазначено вище, виконують силовий розрахунок кривошипу.
  2. Варіантний розрахунок основних економічних показників роботи рухомого складу на маршруті
  3. Види норм праці, їх розрахунок
  4. Визначення витрат на розробку і розрахунок вартості програмного продукту
  5. Визначення і розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на автобусному маршруті
  6. Визначення категорій приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

До пожежонебезпечної категорії В відносяться приміщення, які не відносяться до категорій А і Б, і питома пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих та горючих речовин на окремих ділянках площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж/м2.

Під час розрахунку категорії приміщення за пожежною небезпекою вибирають варіант, коли за технологічним процесом у приміщенні знаходиться (обертається) найбільша кількість горючих речовин і матеріалів, якому відповідає найбільша пожежна навантага.

Величина пожежної навантаги, до матеріалів якої входять різні речовини (суміші) горючих, важкогорючих рідин, твердих горючих і важкогорючих речовин та матеріалів у межах пожежонебезпечної ділянки, визначають за формулою:

(3.26)

де:

- Gi - кількість i-го матеріалу з пожежної навантаги, кг;

- Qpi - нижня теплота згоряння i-го матеріалу з пожежної навантаги, МДж/кг.

Питому пожежну навантагу g, МДж/м2, визначають із співвідношення:

g = , (3.27)

де:

- Q - пожежна навантага, МДж;

- S - площа розміщення матеріалів пожежної навантаги, м2 (не менш ніж 10 м2).

У приміщеннях категорії В відстань між ділянками з твердими горючими і важкогорючими матеріалами пожежної навантаги повинна бути не менше значень, що наведені у таблиці 3.11.

У таблиці 3.11 наведено граничні значення відстаней, lгр1, залежно від величини критичної густини падаючих променистих потоків qкр, кВт×м2 для твердих горючих і важкогорючих матеріалів пожежної навантаги. Значення lгр1 , що наведені у таблиці 3.11, приймаються за умови, якщо Н > 11 м; якщо Н < 11 м, то граничну відстань визначають як lгр. = lгр1 + (11 - Н), де lгр1 визначають з таблиці 3.11, Н - мінімальна відстань від поверхні матеріалів пожежної навантаги до нижнього пояса ферм перекриття (покриття), м. Критична поверхнева густина променистого потоку - мінімальне значення густини теплового потоку, при якому виникає стійке полум'яне горіння, qкр, кВт×м-2.

Таблиця 3.11.

Значення відстаней, lгр1, залежно від величини критичної густини падаючих променистих потоків qкр

qкр, кВт×м-2
lгр1, м 3,8 3,2 2,8

Значення qкр для деяких матеріалів пожежної навантаги наведені у табл. 3.12.

Таблиця 3.12.

Значення qкр для деяких матеріалів пожежноїнавантаги

Матеріал qкр, кВт×м-2
Деревина (сосна вологістю 12 %) 13,9
Деревостружкові плити (питома вага 417 кг×м-3) 8,3
Торфобрикет 13,2
Торф кусковий 9,8
Бавовна-волокно 7,5
Шаруватий пластик 15,4
Склопластик 15,3
Пергамін 17,4
Гума 14,8
Вугілля 35,0
Рулонна покрівля 17,4
Сіно, солома (при мінімальній вологості до 8 %) 7,0

Якщо матеріали пожежної навантаги складаються з різних матеріалів, то значення qкр визначають по матеріалу з мінімальним значенням qкр.

Для матеріалів пожежної навантаги з невідомими значеннями qкр значення відстаней приймають lгр ³ 12 м.

У разі якщо матеріали пожежної навантаги складаються з ЛЗР або ГР, відстань lгр між сусідніми ділянками розміщення (розливу) матеріалу пожежної навантаги визначають за формулами:

lгр ³ 15 м при Н ³ 11, (3.28)

lгр ³ 26 - H при Н < 11. (3.29)
Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху для приміщень в яких обертається горючий пил | Методи розрахунку значень критеріїв вибухопожежної і пожежної небезпеки зовнішніх установок

Система протипожежного та противибухового захисту | Способи і засоби гасіння пожеж | Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки | Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон | Категорії приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою | Характеристика ступенів руйнування при вибухах | Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху | Методика розрахунку надлишкового тиску для горючих газів, парів ЛЗР і ГР | | Розрахунок надлишкового тиску для індивідуальних горючих речовин, до складу яких не входять з атоми С, Н, О, N, CI, Br, I, F |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати