Головна

Розрахунок надлишкового тиску для індивідуальних горючих речовин, до складу яких не входять з атоми С, Н, О, N, CI, Br, I, F

  1. CТРУКТУРА АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
  2. V2: Тема 1.1 Введение в анатомию.
  3. V2:Тема 1.3 Соединения позвонков. Атланто-затылочный, атланто-аксиальный суставы. Кости грудной клетки и их соединения. Развитие и рентгенанатомия осевого скелета.
  4. V2:Тема 1.3 Соединения позвонков. Атланто-затылочный, атланто-аксиальный суставы. Кости грудной клетки и их соединения. Развитие и рентгенанатомия осевого скелета.
  5. V2:Тема 1.5 Кости кисти, их соединения. Особенности строения кисти человека. Тазовая кость. Таз в целом. Рентгеноанатомия и развитие скелета верхней конечности и таза
  6. V2:Тема 1.5 Кости кисти, их соединения. Особенности строения кисти человека. Тазовая кость. Таз в целом. Рентгеноанатомия и развитие скелета верхней конечности и таза.
  7. V2:Тема 1.6 Кости свободной нижней конечности, их соединения. Особенности строения стопы человека. Рентгенанатомия и развитие скелета нижней конечности.

Надлишковий тиск вибуху (кПа) для індивідуальних речовин, до складу яких не входять атоми С, Н, О, СI, N, Br, I, F, а також для їх сумішей:

(3.4)

де:

- m - маса горючого газу або парів легкозаймистих чи горючих рідин (або їх сумішей), які надійшли в приміщення при аварії, кг;

- Нr - теплота горіння речовини, кДж/кг;

- Р0 - початковий тиск, допускається приймати рівним 101 кПа;

- z - коефіцієнт участі горючого у вибуху;

- Vв - вільний об'єм приміщення, м3;

- rп - густина повітря до вибуху при початковій температурі, кг/м3;

- Ср - теплоємність повітря; допускається приймати 1010 Дж/кг ·К.

- Т0 - початкова температура повітря, К;

- Кн - коефіцієнт негерметичності приміщення; Кн=3.

У випадку обертання в приміщенні горючих газів, легкозаймистих чи горючих рідин при визначенні значення маси (m), що входить у формулу (1), допускається враховувати роботу аварійної вентиляції, якщо вона забезпечена резервними вентиляторами, автоматичним пуском при перевищенні гранично допустимої вибухобезпечної концентрації і електропостачання за першою категорією надійності при умові розташування пристроїв для вилучення повітря з приміщення безпосередньо від місця можливої розрахункової аварії.

При цьому масу (m) горючих газів, парів легкозаймистих чи горючих рідин, нагрітих до температури спалаху і вище, що надійшли в приміщення, необхідно розділити на коефіцієнт К, що визначається за формулою:

, (3.5)

де:

- - кратність повітрообміну, що створюється аварійною вентиляцією, с-1;

- - тривалість надходження горючих газів і парів ЛЗР чи ГР в приміщення, с.

Масу газу m (кг), яка надійшла в приміщення, визначають за формулою:

, (3.6)

де:

- ρr - густина газу, кг/м3;

- Va - об'єм газу, який вийшов з апарата, м3;

- Vт - об'єм газу, який вийшов з трубопроводів, м3.

Об'єм газу (м3), який вийшов з апарата визначається за формулою:

, (3.7)

де:

- Р1 - тиск газу в апараті, кПа;

- V - об'єм апарата, м3.

Об'єм газу (м3), який вийшов із трубопроводів, визначається за формулою:

, (3.8)

де:

- V - об'єм газу, який вийшов з трубопроводу до його відключення, м3;

- V - об'єм газу, який вийшов з трубопроводу після його відключення, м3.

Об'єм газу (м3), який вийшов з трубопроводу до його відключення, визначається за формулою:

, (3.9)

де:

- g - витрата газу, що визначається в залежності від тиску в трубопроводі, його діаметра, температури газового середовища тощо, м3/с;

- tвідкл. - час відключення, с.

Об'єм газу (м3), який вийшов з трубопроводу після його відключення, визначається за формулою:

V2т=p (r21L1+r22L2+...+r2nLn)= 0,01p∙Р2(r21L1+r22L2+...+r2nLn), (3.10)

де:

- Р2 - максимальний тиск в трубопроводі за технологічним регламентом, кПа;

- R1 , R2 ,..., Rn - внутрішній радіус трубопроводів, м;

- l1 , l2 ,..., ln - довжина трубопроводів від аварійного апарата до засувок, м.

Масу парів легкозаймистих чи горючих рідин m (кг), які надійшли в приміщення, визначають за формулою:

, (3.11)

де:

- mр - маса рідини, яка випарувалась з поверхні розливу, кг;

- mємк. - маса рідини, яка випарувалась з поверхні відкритої

- ємності, кг;

- mпов. - маса рідини, яка випарувалась з пофарбованої

- поверхні, кг.

Кожен з доданків у формулі (11) визначається за формулою:

(3.12)

де:

- F - площа випаровування, м2;

- - тривалість надходження горючих газів, парів ЛЗР чи ГР в приміщення, с;

- W - інтенсивність випаровування, .

У разі, якщо аварійна ситуація пов'язана з можливим надходженням рідини в розпиленому стані, то вона має бути врахована у формулі (11) шляхом введення додаткової складової, яка враховує загальну масу рідини, що надійшла від розпилювальних пристроїв, виходячи з тривалості їхньої роботи.

Інтенсивність випаровування W визначається за довідковими і експериментальними даними. Для легкозаймистих рідин при відсутності даних допускається розраховувати W за формулою:

, (3.13)

де:

- - молекулярна маса, г·моль-1;

- - тиск насичених парів при розрахунковій температурі рідини, кПа, або за формулою:

(3.14)

де:

- А, В, Са - константи Антуана (довідникові дані);

- - коефіцієнт, що залежить від швидкості і температури повітряного потоку над поверхнею випаровування, приймається за таблицею 3.10.

Таблиця 3.10.

Значення коефіцієнта в залежності від швидкості повітряного потоку і температури в приміщенні

Швидкість повітряного потоку в приміщенні, м/с Значення коефіцієнта η при температурі t (оС) повітря в приміщенні
0,1 0,2 0,5 1,0 1,0 3,0 4,6 6,6 10,0 1,0 2,6 3,8 5,7 8,7 1,0 2,4 3,5 5,4 7,7 1,0 1,8 2,4 3,6 5,6 1,0 1,6 2,3 3,2 4,6

 | Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху для приміщень в яких обертається горючий пил

Основна термінологія | Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки | Система протипожежного та противибухового захисту | Способи і засоби гасіння пожеж | Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки | Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон | Категорії приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою | Характеристика ступенів руйнування при вибухах | Методика розрахунку надлишкового тиску вибуху | Методика розрахунку надлишкового тиску для горючих газів, парів ЛЗР і ГР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати