Головна

Припинення діяльності юридичної особи.

  1. Аксіоми небезпеки в діяльності людини
  2. Активізація закляття і його припинення
  3. Аналіз найважливіших тенденцій в області маркетингової діяльності;
  4. Аналіз діяльності виробничих систем
  5. Аналіз діяльності Фінської спортивної федерації по моделі системи засобів ефективності функціонування

Юридичні особи припиняють свою діяльність в порядку, передбаченому законом. При цьому розрізняють припинення діяльності юридичної особи в розпорядчому і добровільному порядку.

Добровільним підставою припинення діяльності юридичної особи є рішення органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами (п. 1 ст. 57, п. 2 ст. 61, п. 1 ст. 68 ГК РФ). До розпорядчих підстави відносяться: рішення засновників (учасників) (п. 1 57, п. 2 ст. 61 ГК РФ), рішення уповноважених державних органів (п. 2 ст. 57 ГК РФ), рішення суду (п. 2 ст. 57 , п. 2 ст. 61, ст. 65 ГК РФ). До них примикає реорганізація юридичної особи за згодою уповноваженого державного органу.

Державні і муніципальні підприємства та установи припиняють свою діяльність тільки в розпорядчому (примусовому) порядку. До юридичних осіб інших організаційно-правових форм застосовні обидва підстави.

Згідно ст. 21-1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» юридична особа, яка протягом останніх 12 місяців, що передують моменту прийняття реєстраційним органом відповідного рішення не представляло документи звітності, і не здійснювало операцій хоча б по одному банківському рахунку, визнається фактично таким, що припинив свою діяльність.

Залежно від правових наслідків, що випливають з факту припинення діяльності юридичної особи, розрізняють дві форми припинення діяльності юридичної особи - реорганізацію та ліквідацію.

Реорганізація юридичної особи являє собою припинення діяльності юридичної особи або інша зміна правового становища юридичної особи, що несе за собою відносини правонаступництва.

Відповідно до чинного законодавства реорганізація юридичної особи проводиться за рішенням власника майна юридичної особи або іншого уповноваженого ним органу. Можлива реорганізація і за рішенням суду в разі, наприклад, здійснення діяльності, забороненої законом, або без належного на те дозволу.

Реорганізація юридичних осіб здійснюється в наступних формах: злиття; приєднання; поділі; виділення; перетворення.

У всіх випадках реорганізації юридичної особи складається передавальний баланс (розділовий акт - при поділі і виділенні), і майно в порядку правонаступництва переходить від раніше існуючого юридичної особи до нового суб'єкту в день підписання такого балансу (акта).

При реорганізації юридичної особи має місце універсальне правонаступництво, тобто відбувається перехід всіх цивільних прав і обов'язків, що належали реорганізованій юридичній особі, до його правонаступника - нової юридичної особи, створеного в результаті реорганізації.

Законодавець передбачає певні гарантії прав кредиторів юридичної особи в разі його реорганізації. Так, засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняв рішення про його реорганізацію, зобов'язані письмово повідомити про це кредиторів реорганізованих юридичної особи. При цьому кредитор реорганізованих юридичної особи має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, боржником за яким є це юридична особа, і відшкодування збитків. Якщо ж розділовий баланс не дає можливості визначити правонаступника реорганізованого юридичної особи, знову виниклі юридичні особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями реорганізованого юридичної особи перед його кредиторами.

Юридична особа вважається реорганізованим з моменту включення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Ліквідація юридичної особи являє собою припинення діяльності юридичної особи без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших учасників майнового обороту.

Ліквідація юридичної особи може бути добровільної (За рішенням засновників (учасників) юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням терміну, на який створено юридичну особу, з досягненням мети, заради якої вона створена) і примусової (За рішенням суду в разі здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії), або діяльності, забороненої законом, або з іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону або інших правових актів, а також в інших передбачених законом випадках).

Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія діє від імені юридичної особи за аналогією з його органами, оскільки до неї переходять повноваження по управлінню справами юридичної особи. Діяльність ліквідаційної комісії обмежена в часі - вона діє з моменту її призначення після прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи і до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно юридичної особи передається його засновникам (учасникам), мають речові права на це майно або зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або установчими документами ліквідованої організації.

Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа, відповідно, - припинив існування після внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 Створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб. | Види юридичних осіб, їх класифікації.

Елементи цивільних правовідносин. | Види цивільних правовідносин. | Правоздатність громадян. | Дієздатність громадян. | Опіка та піклування. Патронаж. | Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. | Лекція 5. | | Правоздатність юридичної особи. | Філії та представництва юридичної особи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати