На головну

Майбутніх учителів

  1. Далі ми будемо розглядати матеріал в розрізі професійної діяльності майбутніх випускників ВНЗ.
  2. Запис числівників словами. Зв'язок з професійною діяльністю майбутніх учителів
  3. Облік витрат майбутніх періодів
  4. Облік доходів майбутніх періодів
  5. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
  6. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців

ЛЕКЦІЯ 2.

ТЕМА: Роль декоративно-прикладного мистецтва в естетичному, моральному та професійному становленні

майбутніх учителів

ПЛАН.

1. Роль народного мистецтва у формуванні особистості.

2. Педагогічні умови формування творчої активності учнів на уроках образотворчого мистецтва.

3. Мета і характер роботи з учнями на уроках декоративного мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Ковальов Олександр. Декоративно-прикладне мистецтво у школі 1-7 клас: навчальний посібник.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.- 144 с., іл. 52 с.

2. Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979.

3. Кузин В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1983. - 191 с., ил.

4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искуство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 368 с., 12 ил.

5. Лосюк П. В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі. - К.: рад. Школа, 1979.

6. Гусакова М. А. Апликация. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по специальности 2002.- М., "Просвещение", 1977.

7. Глинская И. П. Изобразительное искусство: Методика обучения в 1-3 кл. - К.: Рад. школа, 1978. - 111 с., ил.

Додаткова:

1. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1./ Запаско Я. П., Голод І. В., Білик В.І. - Львів, Афіша. 2000. - 364 с., - 316 іл.

2. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2./ Запаско Я. П., Голод І. В., Білик В.І. - Львів, Афіша. 2000. - 400 с., - 279 іл.

 МІСТЕЦТВО «НАБИВКИ». | РОЛЬ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати