Виникнення адміністративної школи управління | КЕРУВАТИ за Анрі Файолем - означає ПЕРЕДБАЧАТИ, ОРГАНІЗОВУВАТИ, РОЗПОРЯДЖАТИСЯ, КООРДИНУВАТИ І КОНТРОЛЮВАТИ. | Розвиток адміністративної школи управління | Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера | Сучасні підходи до адміністративного менеджменту | Основні категорії адміністративного менеджменту | Адміністрація як орган адміністративного управління і суб'єкт адміністративного менеджменту | Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління і суб'єкт адміністративного менеджменту | Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту | Змістовий модуль 2 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Історичні передумови й еволюція адміністративного менеджменту

  1. Адміністративна система менеджменту і система якості
  2. Адміністративна система менеджменту й інформаційні технології
  3. Адміністрація як орган адміністративного управління і суб'єкт адміністративного менеджменту
  4. Аналіз існуючої практики менеджменту.
  5. Базові поняття менеджменту знань
  6. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей
  7. Відомі чотири основні історичні типи організації соціальної нерівності - рабство, касти, стани і класи.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1

ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1 Історичні передумови й еволюція адміністративного менеджменту

1.2 Класична адміністративна школа: А. Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі

1.3 Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

1.4 Сучасні підходи до адміністративного менеджменту

Історичні передумови й еволюція адміністративного менеджменту

Розвиток теорії і практики менеджменту прийнято розглядати з виділенням підходів і шкіл управління. Проте, не існує єдиної класифікації цих шкіл та підходів. Так, наприклад P.M. Фалмер історично поділяє підходи до управління на три основні школи:

- наукове управління, що підкреслює важливість управління;

- людські відносини, що враховують людські аспекти ефективності;

- адміністративне управління, що робить наголос на аспекти координації в процесі управління.

Дж. О'Шонессі, розглядаючи принципи організації управління фірмою, групує школи управління за такими підходами:

- класичний підхід;

- теорія людських відносин, біхевіористський підхід;

- системний підхід;

- ситуаційний підхід.

Найпоширенішим групуванням розвитку шкіл менеджменту прийнято вважати групування А. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі в праці "Основи менеджменту". За цим групуванням виділяють:

- школу наукового управління;

- класичну або адміністративну школу управління;

- школу людських відносин;

- поведінкову школу;

- школу науки управління або кількісний підхід.

У процесі розвитку менеджменту можна виділити 4 етапи:

1 етап - ділове адміністрування (з 1880 р.) - основоположний етап, пов'язаний з розвитком школи наукового управління й адміністративного управління. Це один з основних елементів управління персоналом в успішно працюючому підприємстві. Його визначають науковий менеджмент Ф. Тейлора, бюрократія М. Вебера і функціональний підхід А. Файоля.

2 етап - менеджмент людських ресурсів (з 1930 р.) - пов'язаний з розвитком концепції людських відносин на виробництві Элтона Мейо і Мері Паркер Фоллет, а також науковими дослідженнями Дугласа Мак-Грегора. Їх дослідження довели, що ефективність підприємства залежить від людського фактора (персоналу, керівництва), і дали можливість підвищити продуктивність праці шляхом впливу на людину, а не змінами у виробництві.

3 етап - менеджмент бізнесу (з 1945 р.) - характеризується підходом П'єра С. Дюпона й Альфреда П. Слоана, що спочатку 20-х рр. ХХ ст. вперше розробили організаційні принципи децентралізації для великого бізнесу. Учені розуміли, що для успішного розвитку необхідно орієнтуватися на зовнішні зміни (споживача), і таким чином визначили розвиток менеджменту від замкнутості до відкритості. Тим самим вони визначили інтенсивний розвиток маркетингу. Пізніше цей підхід використовували підприємці усього світу. На цьому етапі розвитку менеджменту загальною стала орієнтація на одержання найбільшого прибутку і гнучкість у задоволенні потреб споживача.

4 етап - соціальний менеджмент (з 1970 р.) - сучасний етап розвитку менеджменту, що пов'язаний з ім'ям Пітера Друкера. Він вважав, що кожне підприємство крім одержання прибутку повинне визначити свою міру соціальної відповідальності перед суспільством. Сучасний етап розвитку менеджменту поєднує й ефективне ділове адміністрування, і менеджмент людських ресурсів, і менеджмент бізнесу для гармонічного розвитку суспільства.Тема 12.3 Держава і право Франції Новітнього періоду. | Історичні передумови для розвитку адміністративного менеджменту визначила поява наукового управління.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати