Головна

Дифракція рентгенівських променів на просторовій решітці. Формула Вульфа-Брегга

  1. Аналитическое решение систем неоднородных дифференциальных уравнений (формула Коши)
  2. Аналитическое решение систем неоднородных дифференциальных уравнений (формула Коши)
  3. Анжерская формула
  4. Возможные ошибки при использовании функций в формулах
  5. Гамма-випромінювання. Взаємодії g- променів з речовиною
  6. Гіпотеза й формула де Брoйля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму речовини
  7. Дифракція

Рентгенівське випромінювання має значно менші довжини хвиль ніж видиме світло. Звичайні дифракційні решітки для рентгенівського випромінювання використати не можливо, оскільки . У цьому випадку використовують кристалічні структури, стала решітки яких збігається за розмірами з .

Плоскі вторинні хвилі, які відбиваються від різних атомних шарів є когерентними, а тому будуть давати інтерференцію один з одним (рис.7).

З рис.7 видно, що різниця ходу двох хвиль, відбитих від сусідніх атомних шарів, дорівнює

АВ + ВС = ,

де d - стала кристалічної структури;

- кут ковзання.

Для максимумів дифракції на просторовій решітці

. (36)

Рис.7

Формула (36), яка має назву формули Вульфа-Брегга, має досить велике практичне використання в спектральному та структурному аналізах при вивченні властивостей твердих тіл.Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки | Природне і поляризоване світло

Принцип суперпозиції хвиль. Групова швидкість | Інтерференція хвиль | Стоячі хвилі | Природа електромагнітних хвиль | Хвильові рівняння електромагнітних хвиль | Принцип накладання двох хвиль. Інтенсивність. Поняття когерентності хвиль | Інтерференція світла в тонких плівках. Кільця Ньютона | Інтерференція багатьох хвиль | Метод зон Френеля. Дифракція Фраунгофера на круглому отворі | Дифракція Фраунгофера на щілині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати