Поняття та ознаки держави | Поняття функцій держави, їх види | Форми державного устрою | Форми державного правління | Політичні режими держав | Тема 1.3: Основи теорії права | Поняття та ознаки права | Функції та принципи права | Джерела (форми) права | Норми права. Система права |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 1.1: Основи теорії держави

  1. I катіони, і аніони реагують з водою. Реакція розчинів таких солей залежить від відносної сили кислоти і основи, які утворились, і частіше близькі до нейтральної.
  2. II. Виникнення і становлення Давньоруської держави
  3. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  4. Боротьба за незалежність і будівництво національної держави
  5. В) Теорії укладання угод на міжнародне передання технологій

Лекція 1

1. Основні теорії походження держави і права

2. Поняття та ознаки держави

3. Поняття функцій держави, їх види

4. Класифікація держав за їх формою

Література:

Основна:

1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

5. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

6. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

7. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

8. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

9. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

10. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю. Олійника. - К., 1997.

11. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

12. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

13. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

14. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного

исследования. - М., 1999.

15. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред В. В. Копєйчикова. - К., 1999.

16. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): Підручник. - К., 2002.

17. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. - М., 2000.

18. Нечитайленко А. А. Основы теории права: Учеб. пособие. - Харьков, 1999.

19. Общая теория государства и права: Академ. курс: В 2 т. / Отв. ред. проф.

М. Н. Марченко. - М., 1999.

20. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. - М., 1999.

21. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 2001.

22. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков, 2000.

23. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. - М., 2001.

 Классификация частей речи | Основні теорії походження держави і права
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати