На головну

Правове становище членів екіпажу морського торгового судна

  1. I членів команди
  2. Адм-правове регулювання в промисловому і будівельному комплексах.
  3. Адміністративно-правове регулювання. проходження державної служби

КТМ України РОЗДІЛ III. ЕКІПАЖ СУДНА ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 48. Правове становище екіпажу судна

Правове становище екіпажу судна, что плаває під прапором України, а такоже отношения между членами екіпажу, Які беруть участь в ЕКСПЛУАТАЦІЇ цього судна, между членами екіпажу цього судна и судновласніком визначаються чіннім законодавством України.

Отношения, зазначені у части першій цієї статті, что вінікають на судні, Пожалуйста знаходиться в теріторіальному морі та внутренних водах України и плаває під прапором Іншої держави, регулюються законодавством держави, під прапором якої плаває судно, договорами между судно-власником и членами екіпажу судна, если інше НЕ предусмотрена міжнароднім договором України.

Стаття 54. Трудові отношения на судні

Порядок Прийняття на роботу суднового екіпажу, їх права и обов'язки, умови роботи на судні та оплати праці, соціально-побутового обслуговування на морі и в порту, а такоже порядок и Підстави звільнення регулюються законодавством України, ЦІМ Кодексом, статутами служби на МОРСЬКИХ и риболовного суднах, генеральними та галузевих тарифних угідь, колективними и трудовими договорами (контрактами).

Статут служби на МОРСЬКИХ суднах затверджується центральним органом віконавчої власти в Галузі транспорту, Статут служби на риболовного суднах - центральним органом віконавчої власти в Галузі рибного господарства.

Стаття 57. Обов'язки судновласніка

Судновласнік судна відповідно до правил, что затверджуються центральним органом віконавчої власти в Галузі транспорту и центральним органом віконавчої власти в Галузі рибного господарства (для риболовного судна), Забезпечує: 1) Безпечні умови и режим праці на судні;
 2) охорону здоров'я Членів екіпажу и обладнання судна всіма необхіднімі для цього засоби и устаткуванням; 3) постачання продовольства и води в достатній кількості и належної якості; 4) належні Суднові приміщення.

Мінімальні норми, что забезпечують ВЛАСНИКИ торговельних суден, які не могут буті нижчих уровня, встановлення міжнароднімі договорами, в якіх бере доля Україна.

Стаття 55. Репатріація Членів екіпажу

Репатріація за рахунок судновласніка здійснюється у таких випадка: у разі звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; у разі захворювання и травми; у разі загібелі судна; если судновласнік НЕ может Виконувати свои обов'язки, что віплівають з чинного законодавства України, договору (контракту).

Судновласнік репатріює моряка в порт, зазначену у контракті, колективному договорі,
 а у разі їх відсутності - в порт Прийняття на роботу. Судновласнік Несе відповідальність за організацію и витрати на репатріацію в обсязі затрат на проїзд (як правило, літаком), оплату проживання и харчування, оплату праці и допомогу, перевезення багажу в кількості, передбаченій договором (контрактом), лікування (до тих пір, коли моряк НЕ буде транспортабельність).

Если судновласнік НЕ может організуваті репатріацію и оплатіті витрати, ЦІ обов'язки віконують Уповноважені на ті Кабінетом Міністрів України органи з подалі стягнених ними з судновласніка понесених витрат в безакцептному порядку.

РОЗДІЛ III. ЕКІПАЖ СУДНА ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА

Стаття 58. Управління судном

На капітана судна покладається управління судном, у тому чіслі Судноводіння, Вжиття всех ЗАХОДІВ, необхідніх для забезпечення безпеки плавання, Запобігання забрудненню Морського середовища, Підтримання порядку на судні, Запобігання завдання будь-якої Шкоди судну, людям и вантажу, что перебувають на ньом.

Капітан судна внаслідок свого службового становища візнається представником судновласніка и вантажовласнику относительно Дій, вікліканіх потребами судна, вантажу або плавання, а такоже позовів, что стосують довіреного Йому майна, если на місці немає других представителей судновласніка або вантажовласнику.

Во время аварійних МОРСЬКИХ подій з судном, а такоже у разі зіпсуття, пошкодження и Втрати вантажу або багажу, что перевозитися, Заподіяння травм людям та других віпадків, у результате якіх могут буті пред'явлені претензії або позови до судновласніка, капітан судна повинен Вжити всех

необхідніх ЗАХОДІВ для документального оформлення ціх віпадків у порядку, встановленим чіннім законодавством України, а такоже провести попереднє Розслідування аварійної морської події Незалежності від ее класіфікування.

Стаття 59. Обов'язки Надання допомоги людям, Які зізналася лиха в морі

Капітан судна зобов'язаний, если це ВІН может сделать без серйозної Загрози для свого судна и осіб, Які перебувають на ньом:

1) подати допомогу будь-Якій віявленій у морі особі, Якій грозит Загибель;

2) прямуваті з найбільшою швідкістю на допомогу гінучім, если Йому повідомлено, что смороду потребують допомоги, и если на Такі Дії з его боці можна розумно розраховуваті.

За Невиконання зазначену у Цій статті обов'язків капітан судна Несе відповідальність согласно
 з чіннім законодавством України. Судновласнік НЕ Несе ніякої відповідальності за Невиконання капітаном судна обов'язків Надання допомоги.

Стаття 60. Обов'язки Надання допомоги после Зіткнення суден

Капітан шкірного Із суден, что зіткнуліся, зобов'язаний после Зіткнення, наскількі ВІН может сделать це без серйозної Загрози для своих пасажирів, екіпажу и судна, подати допомогу ІНШОМУ судну, его пасажирам и екіпажу. Капітані суден зобов'язані, наскількі це можливо, повідоміті один одному Назву своих суден, порти приписки, а такоже порти відправлення и призначення або найближче порт, в Який судно зайде.

За Невиконання зазначену у Цій статті обов'язків капітан Несе відповідальність согласно з чіннім законодавством України. Судновласнік НЕ Несе відповідальності за Невиконання капітаном судна обов'язків Подання допомоги после Зіткнення суден.

Стаття 61. Обов'язок Подання невідкладної медичної допомоги

Если особа, что перебуває на борту судна, потребує невідкладної медичної допомоги, якові Неможливо надаті в морі, капітан зобов'язаний зайти в найближче порт, повідоміті про це судновласніка, а у разі заходження в іноземний порт - такоже консула України.

Стаття 62. Обов'язки капітана судна у разі

воєнної небезпеки, піратськіх Дій, небезпеки Захоплення судна

У випадка воєнної небезпеки, піратськіх Дій капітан судна зобов'язаний Вжити всех необхідніх и можливости ЗАХОДІВ до рятування людей, Які перебувають на судні, и недопущення Захоплення судна, документів, вантажу та Іншого майна, что знаходяться на ньом.

Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальна зброєю

Капітан судна має право на володіння табельною вогнепальна зброєю и! Застосування ее для забезпечення особістої безпеки и безпеки людей та майна, что перебувають на судні, у порядку и межах, установлених чіннім законодавством України.

Стаття 64. Дії капітана судна у разі небезпеки загібелі судна

Если, на мнение капітана, судну грозит неминуча Загибель, после Вжиття всех ЗАХОДІВ для рятування пасажирів капітан дозволяє суднового екіпажу Залишити судно.

Капітан залішає судно останнім после Вжиття всех можливий ЗАХОДІВ для рятування суднового, радіо- и машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей.

У разі загібелі судна, куди б его екіпаж НЕ Було доставлено, капітан зберігає свои права и Виконує обов'язки Стосовно екіпажу.

Стаття 65. Підтримання порядку на судні

Розпорядження капітана судна в межах его повноважень повінні беззаперечна Виконувати всіма особами, Які перебувають на судні. У разі Невиконання ким-небудь з осіб, Які перебувають на судні, законних Розпорядження капітана ВІН вжіває относительно ціх осіб необхідніх ЗАХОДІВ.

Капітан судна має право застосовуваті заходь заохочення и накладаті Дисциплінарні Стягнення на осіб суднового екіпажу аж до Усунення від виконан службових обов'язків у випадка и в порядку, передбачення чіннім законодавством України про працю.

Если Дії особи, яка перебуває на судні, що не містять кримінально карані діяння, но загрожують безпеці судна або людей и майна, что на ньом перебувають, капітан судна має право ізолюваті Цю особу в окремий пріміщенні. За незаконне Утримання в окремий пріміщенні або інше перевіщення повноважень относительно Підтримання порядку на судні капітан Несе відповідальність согласно з чіннім законодавством України.

Стаття 66. Згода капітана судна на Прийняття на роботу Членів екіпажу

Ніхто з осіб суднового екіпажу НЕ может буті призначення на судно без Згоди капітана. Відмова капітана судна Прийняти до складу екіпажу особу, якові направивши на судно судновласнік,

винна буті обґрунтована. Така відмова з відповіднім обґрунтуванням оформляється у пісьмовій форме та передається судновласнікові и особі, Якій Відмовлено у прійнятті на роботу.

Стаття 67. Капітан судна як орган дізнання

Если на судні, что перебуває у плаванні, вчіняються діяння, передбачені кримінальним законодавством України, капітан судна Виконує Функції органу дізнання, керуючий при цьом кримінально-процесуальним законодавством України та Інструкцією про проведення дізнання на МОРСЬКИХ суднах, что перебувають у плаванні, яка затверджується Генеральним прокурором України за погодження з центральним органом віконавчої власти в Галузі транспорту та центральним органом віконавчої власти в Галузі рибного господарства.

Капітан судна має право затріматі особу, яка підозрюється у вчіненні кримінально карані діяння, до передачі ее відповіднім правоохороних органів у Першому порту України.
 У разі необхідності капітан судна может направіті Цю особу і матеріали дізнання в Україну на ІНШОМУ судні, зареєстрованому в Україні.

У разі Вчинення діяння, передбачення кримінальним законодавством України, во время перебування судна в порту України капітан судна зобов'язаний Передат особу, яка підозрюється у вчіненні цього діяння, відповіднім правоохороних органів в порядку, встановленим кримінально-процесуальним законодавством України.

Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства

Если Усі Життєві припаси, у тому чіслі незніжуваній запас продовольства, вічерпані, з метою Загальне розподілу капітан судна має право провести реквізіцію необхідної кількості пов-вольства, что є в розпорядженні осіб, Які перебувають на судні, и реквізіцію вантажу, что перебуває на судні и Який может буті використаних для харчування. Про реквізіцію складається акт.

Стоимость реквізованого продовольства та вантажу відшкодовується судновласніком.

Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної спожи в грошах

Если во время рейсу вінікла невідкладна потреба в грошах для продовження плавання, особливо для ремонту судна або Утримання екіпажу, у разі відсутності возможности або годині для Отримання Розпорядження судновласніка, капітан судна має право продати часть Доручення Йому майна, Пожалуйста НЕ є необхіднім для продовження плавання.

Капітан судна має право зверни тієї способ придбання грошей для продовження плавання, Який є найменша збітковім для судновласніка и вантажовласнику. Стоимость проданого вантажу винна буті відшкодована его власнику, за вінятком віпадків, коли віклікані ЦІМ збитки підпа-дають під Ознака Загальної аварії або коли продаж Було проведено только в інтересах вантажу.

Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини и Укладення шлюбу

Про Кожний випадок народження дитини, Укладення шлюбу на судні капітан зобов'язаний Скласти акт у прісутності двох свідків, а такоже сделать записниках суднового Журналі. Цей акт підлягає поданих до ОРГАНІВ реєстрації АКТІВ громадянського стану для здобуття свідоцтва про народження чи шлюб.

Стаття 71. Засвідчення заповіту и фактом смерти

Капітан судна зобов'язаний засвідчіті Складення особою, яка перебуває на судні, заповіт, взяти его на зберігання и зберігаті по одному прімірніку посвідченіх ним заповітів до передачі начальнікові порту України або консулові України в іноземному порту для следующего надсілання їх до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.

Про Кожний випадок смерти на судні капітан зобов'язаний Скласти акт у прісутності двох свідків, а если на судні є лікар або фельдшер, то и в его прісутності, а такоже сделать записниках суднового Журналі. До акта про смерть додається опис майна померлого на судні. Капітан судна вжіває ЗАХОДІВ до Збереження майна померлого. Капітан судна передает акт про смерть и описание майна консулу України, если судно прібуває в іноземний порт, де є консул України, або судновласніку, если судно прібуває в порт України, и вжіває ЗАХОДІВ до поховання померлого.

У ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ випадки, коли судно має трівалій годину перебуваті у відкрітому морі и Тіло померлого НЕ может буті Збереже, капітан судна має право віддаті Тіло морю согласно з Морською звичаєм, про что складається відповідній акт и вноситися відповідній запису до суднового журналу.

Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України

Взаємовідносини капітана судна та других осіб суднового екіпажу з консулами України регулюються консульсько статутом України.


[1] equitable = 1. справедливий; 2. заснований на праві справедливості (суб'єктивне право, засноване на нормах справедливості); equity of statute = Загальний зміст і дух закону.
 Див .: Англо-російський юридичний словник / С. Н. Андріанов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров. - М .: РУССО, 2002. - 512 с. - С. 178.Членів екіпажу морського торгового судна | До теми «Початок об'єднання Російських земель».
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати