На головну

Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об'єднання громадян

  1. Gt; ПК як засіб підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності всіх учасників НВП.
  2. I Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. R зміна діяльності.
  5. А) загальні критерії
  6. Аксіоми безпеки життєдіяльності
  7. Алгоритм вирішення ситуативних завдань

Державний виконавець розпочинає виконання рішення про заборону діяльності об'єднання громадян за заявою органу, уповноваженого відповідно до закону здійснювати легалізацію такого об'єднання, на підставі виконавчого документа про примусовий розпуск цього об'єднання громадян. Легалізуючий орган подає цю заяву до державної виконавчої служби лише після офіційного повідомлення у друкованих засобах масової інформації про набрання чинності рішення щодо заборони діяльності цього об'єднання громадян.

Державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та здійснює виконавчі дії, передбачені рішенням суду про заборону діяльності об'єднання громадян у порядку, встановленому Законом.

Державний виконавець повинен вимагати від керівників або засновників об'єднання громадян оригінали свідоцтва про державну реєстрацію та Статуту об'єднання громадян, документи органів внутрішніх справ, які підтверджують знищення печаток та штампів, дані від банківських установ про закриття рахунків, акт із податкової адміністрації про здавання звітності керівним органом об'єднання тощо. У разі невиконання зазначених вимог з боку об'єднання громадян державний виконавець сам уживає заходів щодо виконання (вилучає свідоцтво, статут, печатку, штамп; свідоцтво та Статут передаються легалізуючому органу, печатка та штамп - до органів внутрішніх справ тощо).

Про виконання рішення суду щодо заборони діяльності об'єднання громадян державний виконавець складає акт, який підписують державний виконавець і представник легалізуючого органу. Копії акта надсилаються до суду, який постановив рішення, та до легалізуючого органу.


Контрольні питання

1. Яка процедура виконання рішень у немайнових спорах?

2. Яка процедура виконання рішень про поновлення на роботі?

3. Яка процедура виконання рішень про відібрання дитини?

4. Як провадиться виконання рішень щодо спорів, що виникають у житлових правовідносинах?

5. Як виконуються рішення щодо виселення боржника?

6. Як виконуються рішення щодо вселення стягувана?

7. Як виконуються рішення щодо примусового обміну?

8. Які загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об'єднання громадян?

9. Яким чином провадиться захист прав стягувана, боржника та інших осіб під час провадження виконавчих дій?

10. Яка процедура оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби?

11. Яким чином здійснюється процедура розгляду загальним судом скарги на дії державного виконавця?

12. Яка процедура розгляду господарським судом скарги на дії державного виконавця?

Література

1. Закон України «Про виконавче провадження» № 606-ХІV від 21.04.1998 р. // Відомості Верховної Ради, 1999. - № 24. - Ст. 207.

2. Фіолевський Д. П., Державна виконавча служба України: навч. посіб. / За заг. ред. Д. П. Фіолевського, С. Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев. - К.: Алерта, 2004. - 564 с.

3. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні / С. Я. Фурса, С. В. Щербак // Атіка. - К., 2002.
Виконання рішень по спорах, що виникають у житлових правовідносинах | СУДІВ І АРБІТРАЖІВ

Звернення стягнення на грошові кошти боржника | Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи | Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника - юридичної особи | Підготовка та проведення прилюдних торгів із реалізації нерухомого майна | Розподіл стягнутих із боржника грошових сум | Особливості звернення стягнення на заробітну плату боржника | Порядок стягнення аліментів із боржника | Особливості виконання рішень у немайнових спорах | Виконання рішення про поновлення на роботі | Виконання рішення про відібрання дитини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати