На головну

Відновлення виконавчого провадження

  1. Вимірювання Т1 за допомогою послідовності інверсія-відновлення
  2. Відсутність складу злочину як обставина, що виключає провадження в кримінальній справі
  3. Впровадження діяльності пов'язаної з державною таємницею

Як вже зазначалося вище, у виконавчому провадженні можливі випадки, коли виконавче провадження відновлюється. Ці випадки не є типовими в практиці примусового виконання, скоріше, їх можна визнати виключенням. Підставами для винесення постанови про відновлення провадження є випадки коли:

а) постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві визнана судом незаконною (провадження підлягає відновленню в триденний строк із дня винесення ухвали суду);

б) постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві скасована начальником відповідного відділу державної виконавчої служби (провадження підлягає відновленню в триденний строк із дня винесення постанови начальника відповідного відділу державної виконавчої служби).

Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копія якої не пізніше наступного дня надсилається до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.

Контрольні питання

1. Строки здійснення виконавчого провадження.

2. Умови здійснення виконавчого провадження.

3. Відкладення проведення виконавчих дій.

4. Відстрочка виконання рішення.

5. Розстрочка виконання рішення.

6. Зміна способу та порядку виконання судового рішення.

7. Розшук як вимушений засіб примусового виконання рішення

8. Поняття завершення виконавчого провадження.

9. Порядок закінчення виконавчого провадження.

10. Підстави для закінчення виконавчого провадження.

11. Юридичні наслідки завершення виконавчого провадження.

12. Повернення документів стягувачеві.

13. Оскарження дій державного виконавця після завершення виконавчого провадження.

14. Відновлення виконавчого провадження.

Література

1. Закон України «Про виконавче провадження» № 606-ХІV від 21.04.1998 р. // Відомості Верховної Ради, 1999. - № 24. - Ст. 207.

2. Фіолевський Д. П., Державна виконавча служба України: навч. посіб. / За заг. ред. Д. П. Фіолевського, С. Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев. - К.: Алерта, 2004. - 564 с.

3. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні / С. Я. Фурса, С. В. Щербак // Атіка. - К., 2002.
Повернення виконавчого документа без виконання | Звернення стягнення на грошові кошти боржника

Державний виконавець: правоздатність та дієздатність у виконавчому провадженні | Сторони виконавчого провадження | Інші учасники виконавчого провадження | Підстави і порядок відкриття виконавчого провадження | Строки і умови здійснення виконавчого провадження | Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника, діяльність виконавчих груп | Проведення виконавчих дій | Рішення, що підлягає виконанню | Розшук у виконавчому провадженні | Поняття і підстави завершення виконавчого провадження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати