На головну

Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення

  1. Oslash; Класифікація педагогічних нововведень
  2. А.1.1 Короткий опис програмного забезпечення
  3. Акти застосування норм права: поняття та класифікація
  4. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об'єкта потенційної небезпеки
  5. Апаратне забезпечення ПК
  6. Біологічна і виробнича класифікація плодових і ягідних культур
  7. Ботанічна класифікація групи кісточкових культур

Комп'ютерні інформаційні технології

навчально-методичний посібник
для студентів напрямів підготовки

6.010103 "Математика*",

6.010103 "Фізика*"

Херсон - 2013


Навчально-методичний посібник для студентів обговорено на засіданні науково-методичної ради Херсонського державного університету (Протокол №___ від _________р.).

Затверджено навчально-методичною радою факультету ФМІ ХДУ (протокол №6 від 24.05.2012 р.).

Рецензенти:

- _____________

- _____________

Валько Н. В., Зайцева Т. В., Кузьмич Л. В., Співаковська Є. О.


Зміст

Вступ 4

1. Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення. 5

2. Робота з об'єктами WINDOWS. 9

3. Інтернет-технології. електронна пошта. 17

4. Створення та Редагування графічних файлів. редактор Paint. 25

5. Створення текстових документів. Редактор ms word.. 31

6. Робота з об'єктами в ms word.. 42

7. Робота з багатосторінковими документами.. 48

8. СТВОРЕННЯ СЕРІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ в ms word.. 53

9. Створення електронних таблиць в ms excel. 56

10. Технологія роботи з функціями в ms excel. 62

11. створення вкладених функцій. Фільтрація даних в ms excel. 65

12. Робота з діаграмами в ms excel. 73

13. Зведені таблиці в MS Excel. 76

14. Проектування бази даних. створення таблиць та форм в Ms Access. 81

15. Технологія створення запитів та звітів в Ms Access. 88

16. Технологія створення багатотабличної бази в Ms Access. 93

17. Створення презентацій пакетом Ms Power Point. 99

18. Створення схем та моделей пакетом Ms Visio.. 112

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 117


Вступ

Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів - майбутніх вчителів. Він містить матеріал базового курсу користувача комп'ютерних технологій, який читається студентам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей, зокрема - студентам спеціальностей 6.01010301 "Математика", 6.01010301 "Фізика" в Херсонському державному університеті.

Постійна зміна і стрімкий розвиток інформаційних технологій залишає актуальним питання їх професійного використання у повсякденній діяльності фахівця. Підготовка фахівців педагогічних спеціальностей у системі вищої освіти передбачає передусім формування професійних компетенцій у студентів для свідомого користування ними сучасною комп'ютерною технікою, кваліфікованого використання найбільш поширеного прикладного програмного забезпечення для застосування їх у професійній діяльності.

Для викладення матеріалу посібника обрано підхід, який полягає в придбанні навичок використання сучасних інформаційних технологій. У посібнику розглянуто і проаналізовано багато алгоритмів роботи з основними сучасними програмами-додатками, наприклад, текстовими та графічними редакторами, електронними таблицями, тощо. У посібнику в стислій формі викладені основи роботи з операційною системою, прикладними програмами та у мережі. Розглянуті прикладні системи на основі операційної системи Windows, зокрема описана технологія створення документів за допомогою пакету програм Office та робота з мережею Internet.

Приведена значна кількість прикладів, контрольних запитань і завдань для практичної роботи.

Посібник може використовуватися для вчителів та учнів середніх шкіл, для починаючих користувачів персональних комп'ютерів, для студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

Курс забезпечує загальноосвітній рівень інформаційної культури.

Цей предмет є базовим курсом користувача комп'ютерної техніки. Отримані знання і навички можуть бути використані при вивченні будь-якої дисципліни, в курсі викладання якої застосовуються комп'ютерні технології. Також отримані знання можуть бути використані у професійній діяльності майбутнього вчителя.


Класифікація програмних продуктів. Сервісне програмне забезпечення

Мета: Отримати загальні відомості про програмні продукти. Отримати навички налагодження роботи операційної системи та дисків. Навчитися працювати з сервісними програмами.

Теоретичні відомості

Програмне забезпечення (ПЗ) можна класифікувати за різними ознаками. Розглянемо класифікацію, у якій ознакою є сфера застосування програмних продуктів (рис.1):

- системне програмне забезпечення - сукупність програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп'ютера і мереж ЕОМ;

- пакети прикладних програм - виконують функціональні задачі різних предметних областей;

- інструментарій технології програмування - технології розробки програм.

Рис. 1 Класифікація за сферою застосування ПЗ

Операційна система (ОС) - це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера та забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію програм з користувачем (рис. 2).

Рис. 2 Взаємодія користувача з ПЗ

Наведемо деякі функції операційної системи:

· виконання команд користувача;

· забезпечення інтерфейсу для користувача;

· завантаження программ;

· доступ до периферійних пристроїв;

· керування апаратними ресурсами;

· мережеві операції.

Серед усіх операційних систем найбільш відомі наступні: Mac OS X; MS-DOS; OS/2; юніксподібні (Mandriva, Linux); родина ОС Microsoft Windows (Windows XP, Windows 8).

Слід окремо виділити так звані прикладні операційні системи, які використовуються у мобільних пристроях. Останнім часом широке розповсюдження отримали наступні системи: Android, Windows CE, Linux MontaVista, Symbian OS, Pocket PC, Bada.

Утиліти. Для обслуговування та налагодження функцій операційної системи та апаратного забезпечення необхідне сервісне ПЗ (утиліти). Утиліти - сервісні програми, що розширюють можливості ОС. Сервісна програма допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи. Утиліти існують як у пакетах програм (Norton Disk Doctor) так і окремо.

В ОС Windows деякі сервісні програми входять до її складу. Їх можна викликати двома способами:

- викликати властивості диску і перейти на вкладку Сервіс;

- викликати Пуск-Програми-Стандартні-Службові.

Розглянемо основні сервісні програми.

Програми обслуговування дисків - до них відносяться програми дефрагментації, форматування, перевірки і виправлення структури жорсткого диску та ін.

· Форматування диску- це процес нанесення на диск секторів і доріжок для подальшого запису в них інформації (рис. 3). Форматування проводиться для нового диску або при розбитті диску на декілька логічних дисків. Диск втрачає усю інформацію, яка була на ньому записана до форматування. Для форматування дисків використовують програми Fdisk, Format, Partition Magic. Форматування необхідне також і для флеш-накопичувачів (відповідна команда у контекстному меню до диска).

Рис. 3 Розбиття диску

· Дефрагментація диску. Фрагментація диску відбувається в процесі записування/стирання файлів з диску (рис. 4а). Файли записуються до кластерів диску. При стиранні файлів кластери звільнюються. При запису кожен файл займає порожні кластери. В результаті відбувається фрагментація - розташування окремих кластерів в різних ділянках диску. Це приводить до швидкого зношування дисків. Процес впорядкування інформації по кластерах називають дефрагментацією (рис. 4б).

· Діагностика (перевірка) диску. У процесі роботи диска комп'ютера можуть виникати як логічні помилки, так і фізичні дефекти. У процесі роботи з файлами можливі ушкодження або помилки у файловій структурі, зокрема належність одного кластера двом файлам, або втрати фрагментів файлів або, навпаки, наявність фрагментів старих файлів. Такі помилки можуть призвести до втрати інформації. Ці помилки називаються логічними.

Рис. 4 Фрагментація і дефрагментація диску

Антивірусні програми - це програми знаходження та лікування файлів, інфікованих комп'ютерним вірусом та запобігання інфікації. Серед найбільш відомих: платні - ативірус Касперського, DrWeb, Eset NOD32; безкоштовні - AVG, Avira, Avast, Zillya.

Вірус - комп'ютерна програма (один або декілька файлів), яка має здатність до саморозповсюдження та завдає шкоди файловій системі комп'ютера (змінює, знищує дані, унеможливлює роботу з операційною системою). До вірусів відносять програми-шпигуни, «троянців», «черв'яків», спам (масова розсилка повідомлень).

Антивірусна програма може мати функцію Firewall (або Brandmauer), яка в режимі online пропускає через себе і перевіряє на безпеку весь комп'ютерний трафік (потік інформації) при роботі в мережі. Функція monitor дозволяє перевіряти інформацію з якою працюють в реальному часі.

Перевірку дисків на віруси потрібно проводити:

- при перенесенні файлів з одного комп'ютера на інший (перевіряється носій: флешка, диск і т. Д.);

- при роботі в мережі (Firewall перевіряє сайти і файли);

- при роботі з електронною поштою (перевірити приєднані файли).

Архіватори - це програми стиснення інформації. Використовують у випадках, коли файли мають великий розмір для їх перенесення на інший комп'ютер. Найбільш відомі архіватори: ARJ, LZH, PAK, RAR, ZIP. Для стиснення інформації використовують алгоритм кодування. Тобто архів - це спеціалізований файл, який містить закодовану інформацію. Щоб скористатися цією інформацією потрібно її розпакувати (розкодувати) (рис.5).

Рис. 5 Схема роботи архіватора

Сучасні архіватори при інсталяції вбудовують свої команди у операційну систему і для того щоб зробити архів достатньо викликати контекстне меню на файлі. Аналогічно, щоб розпакувати архів потрібно скористатись контекстним меню.

Можливості архіваторів:

- додавання окремих файлів в архів і вилучення їх;

- перегляд вмісту файлів в архіві;

- розбиття архіву на окремі частини. Сам архів може складатися з декількох файлів для полегшення перенесення великої кількості даних при обмеження на розмір однієї частини - наприклад, у повідомленні e-mail. Такий архів називається «багатотомним». Частини архіву мають спеціальне ім'я, наприклад, archiv.part00001.rar;

- SFX-архів. До архіву може бути приєднаний пакувальний код, який при запуску архіва сам його розпаковує, тобто програма-архіватор для розпаковки не потрібна. Такий архів називається «саморозпакувальним».Пермь 2010 | Робота з об'єктами WINDOWS

Робота з об'єктами | Перейменування об'єктів. | ЗАВДАННЯ | Інтернет-технології. електронна пошта | Назва_поштової_скриньки@адреса_поштового_сервера | Створення скриньки на поштовому сайті. | ЗАВДАННЯ | Створення та Редагування графічних файлів. редактор Paint | Завдання | Створення текстових документів. Редактор ms word |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати