Головна

Бөлінудің кеңістіктегі орнының пішіні, түрлері.

  1. Анықтыру түрлері.
  2. Суару мөлшері мен түрлері.
  3. Суару түрлері.
  4. Термомеханикалық өңдеудің түрлері.

Тозу кезінде түзілген бөліну, дислокация қозғалысына және сонымен қорытпаны қатайтады. Қорытпаны дисперсиялық бөлінулер мыналар арқылы табылады:

мұндағы: где σ0 - екінші фазаның тыс кезіндегі аққыштық шегі.;

G - матрица металының ығысу модулі;

G* - бөлшек материалының ығысу модулі;

с- шамамен 30-ға тең болған бөлінген коэффициент,

b - Бюргерс векторы

γ - бөлшектер ара-қашықтығы .

Қатаюдың максималды денгейі екінші фазаның көлемді концентратымен және ығысудың қатаю модулімен анықталады:

ƒV- қатайтқыш фазасының көлемдік концентрациясы

Теориялық есептер және жоғары берікті структуралар құру, дисперсиялық фазаның бөлшектерінің ара-қашықтықтары 0,05-0,5 мкм болған жағдайда размерлері 0,01-0,1мкм болуы керек екендігін көрсетті. Тозудың төмен температураларында Г-П зоналаларының түзілу және көшпелі фазалардың түзілуі кезінде олардын размерлері едәуір кіші болады. Қатаю темпі түзілген бөлшектер санымен анықталады яғни олардың ара-қашықтығының азаюымен. Конгренттіліктің жоқ болуы матрицамен бөлінуде елеулі серпімді қажалулар орнын жояды. Қатайтқыш қозғалыстар тікелей бөлінудің размерлерімен анықталады. Осындай тең жағдайларда қатаю көп болса жылжу модулі де көп болады. Тозу кезіндегі төмен темпертурада бөлінген бөлшектер кіші размерде болады, сондықтан төзімділіктің артуы арқылы қатайтқыш бөлшектерінің көлемдік құрылымының үлкеюі олардың ара-қашықтықтарының азаюына тең болады. Температураны көтеру және тозу кезіндегі төзімділік уақытының арттыру арқылы бөлшектердің размерін үлкейту, олардың қатайтқыш қозғалысының төмендеуіне әкеледі. Тозған қорытпаның кейбір механикалық құрылымының өсуі, бөлінулердің қатты ерітіндінің ыдырау салдарынан түзілген дислокация қозғалысының тоқтауы нәтижесінде пайда болды.

Жоғарыда айтқандарды ескере, қысқаша айтқанда беріктік шегі, аққыштық шегі, қоспа қаттылығы тозу уақытының ұзақтылығымен артады, максимумға барады сосын төмендейді . Тозудың түрлі қоспаларында және төмен температураларында максимум қатаю түрлі структуралық жағдайларға сай. Максималды беріктікке және қаттылыққа тозу температурасы солидустың белгілі бір үлесін құрайды. (абсолютті шкала):

Бұл эмпириялық ара-қатынас максималды берік құрылымдарды қамтамасыз ететін температураны шамамен анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте температураны алдын ала анықтаудан кейін, тозу (8.3) базадағы дәл сол металдың басқа қоспаларының аналогтарына және ара-қатынастарына қарағанда, тозудың эксперименталды режимі зерттеледі.Тозу кезіндегі құрылымдық өзгерстер. | Төмен орташа және жоғары жұмсару. Жұмсару режимін тандау және белгілеу.

Атты ерітінді ыдырауының термодинамикасы. Тозу кезіндегі құрылымдық өзгерістер. | Здiксiз және үзiлмелi ыдырау | Жұмсарту морттығы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати